Międzynarodowa debata w ramach XXIV Dni Judaizmu

„Bardzo pragnę – napisał papież Franciszek – abyśmy byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa (…) Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci!” (n. 8).

„Fratelli tutti” jest nie tylko encykliką o braterstwie i miłości społecznej, ale jest także wielkim apelem Franciszka o dialog we współczesnym świecie… To czym jest dialog papież definiuje w bardzo prostych słowach: „Zbliżyć się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden drugiego, patrzeć na siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zrozumieć siebie nawzajem i szukać punktów styczności”. (n. 198). 

Oczywiście, droga dialogu pomiędzy ludźmi o różnych tradycjach religijnych nie rozpoczęła się dopiero teraz. Jest ona częścią pierwotnej misji Kościoła i ma głębokie korzenie w Soborze Watykańskim II. Jednak nowa encyklika Franciszka jest bardzo potrzebnym dzisiejszemu światu gorącym przypomnieniem i wielkim wołaniem o braterstwo wyznawców różnych religii. Albowiem – jak pisze Franciszek – „między religiami możliwa jest droga pokoju”. Punktem wyjścia musi być spojrzenie Boga. Bo „Bóg nie patrzy oczami, Bóg patrzy sercem. A miłość Boża jest taka sama dla każdego człowieka, niezależnie od wyznawanej przez niego religii…” (n. 281) i dalej „jako wierzący czujemy się wezwani do powrotu do naszych źródeł, aby skupić się na tym, co istotne: uwielbieniu Boga i na miłości bliźniego, tak aby pewne aspekty naszego nauczania, wyrwane z kontekstu, nie doprowadzały do umacniania pogardy, nienawiści, ksenofobii, negacji innego człowieka (n. 282). 

Życie własną tożsamością w „odwadze bycia innym” jest progiem, o przekroczenie którego prosi nas dzisiaj Kościół. Jesteśmy zaproszeni do podjęcia konkretnych kroków wraz z wyznawcami innych religii i z ludźmi dobrej woli, z nadzieją, że wszyscy poczujemy się wezwani do bycia „posłańcami pokoju i budowniczymi komunii” – w komentarzu do encykliki powiedział kard. Miguel Á. Guixot. 

Byłoby jednak czymś ograniczającym odczytanie nowej encykliki jedynie w kontekście dialogu międzyreligijnego, orędzie „Fratelli tutti” odnosi się w istocie do każdego z nas. I właśnie o tym wymiarze braterskich relacji między religiami, ale i nami wszystkimi w codzienności takiej Polski, którą obecnie mamy i doświadczamy będą dyskutować: 

Marta Titaniec (Warszawa) sekretarz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz współprzewodnicząca Fundacji św. Józefa; Bogdan Białek (Kielce) współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów   w latach 2009 – 2017 oraz prezes Fundacji im. Jana Karskiego; ks. Andrzej Draguła (Zielona Góra), teolog i publicysta, profesor Uniwersytetu Szczcińskiego oraz członek Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”; a także ks. Tomasz Grysa (Jerozolima), dyplomata watykański, sekretarz nuncjatur w Rosji, Indiach, Nepalu, Belgii, Meksyku i Brazylii, obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, radca nuncjatury apostolskiej w Jerozolimie;

Rozmowę poprowadzi Katarzyna Kolska (Poznań) dziennikarka, autorka książek, artykułów, felietonów, zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „W drodze”.

Na transmisje zapraszamy o godzinie 18:00 na FB codziennypoznan.pl i coexis