Informacje o chorym, przekazanie rzeczy pacjentom – jak kontaktować się ze szpitalem przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu?

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Strusia w Poznaniu od marca 2020 roku jest największym ośrodkiem w Wielkopolsce skupionym na leczeniu pacjentów zakażonych Sars-CoV-2. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w całym kraju zawieszone są wizyty w placówkach medycznych. W jaki sposób skontaktować się więc z lekarzem, by dowiedzieć się, jaki jest stan zdrowia hospitalizowanych bliskich i jak dostarczyć pacjentom potrzebne rzeczy?

Jak wyjaśnia Urząd Miasta Poznania, gdy pacjent jest przywożony do szpitala przy ul. Szwajcarskiej, w pierwszej kolejności trafia na SOR, gdzie udzielana jesr pierwsza pomoc, a także określany jest stan pacjenta i oddział, na który ma trafić.

O tym, na który oddział przewieziono bliską osobę można dowiedzieć się dzwoniąc do rejestracji SOR pod numerem telefonu: 61 873 93 46. Po ustaleniu szczegółów, będzie można kontaktować się kontaktować z konkretnym oddziałem, by uzyskać informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Pełnia lista wraz z numerami telefonów wraz z godzinami udzielania informacji można znaleźć na stronie internetowej szpitala.

Terminy dyżurów lekarzy są ustalone, jednak z uwagi na charakter pracy, możliwe jest, że w danym momencie, choć trwa dyżur, lekarz może być zajęty udzielaniem pomocy pacjentom na oddziale.

Szpital apeluje, by w sprawie jednego chorego kontaktowała się jedna, wyznaczona osoba. Często dochodzi bowiem do sytuacji, w której lekarz tego samego dnia odbiera kilka telefonów dotyczących tej samej osoby od kilku osób. Powoduje to utrudnienia w kontakcie pozostałych osób chcących zasięgnąć informacji o stanie zdrowia bliskich.

Wiele osób nie wie, czy w związku z zagrożeniem epiedemiologicznym, można przywieźć potrzebne pacjentom rzeczy bezpośrednio do szpitala. Placówka informuje, że jest taka możliwość w każdej chwili.

Rzeczy należy zapakować i podpisać imieniem i nazwiskiem osoby chorej, a także nazwę oddziału, na którym się znajduje. Tak zapakowane rzeczy należy włożyć do pojemników ustawionych w pobliżu głównego wejścia do szpitala. Rzeczy są na bieżąco przekazywane pacjentom.