Kursy, staże i wyposażenie – Poznań wspiera szkolnictwo zawodowe

Szkolnictwo zawodowe, choć jest niezwykle potrzebne i przynosi wiele korzyści, nadal jest przez wielu niedoceniane. Od lat Miasto Poznań prowadzi kampanie mające na celu promocję nauki zawodu i praktyki. Działania mają zarówno charakter miejski, jak i wielosamorządowy, w porozumieniu z innymi podmiotami. W ostatnim czasie zrelizowano projekty m.in. w ramach partnerstwa z powiatem śremskim oraz […]

Szkolnictwo zawodowe, choć jest niezwykle potrzebne i przynosi wiele korzyści, nadal jest przez wielu niedoceniane. Od lat Miasto Poznań prowadzi kampanie mające na celu promocję nauki zawodu i praktyki. Działania mają zarówno charakter miejski, jak i wielosamorządowy, w porozumieniu z innymi podmiotami.

W ostatnim czasie zrelizowano projekty m.in. w ramach partnerstwa z powiatem śremskim oraz gminą Oborniki. Celem jest wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego w Metropolii Poznań.

W ramach działań, szkoły zawodowe zostały wyposażone w nowe meble oraz sprzęt potrzebny do nauki zawodu i zajęć praktycznych. Dzięki temu poprawił się komfort pracy uczniów i nauczycieli, a młodzież może zdobywać umiejętności przydatne na rynku pracy.

Zakupiono m.in. samochody do nauki jazdy, specjalistyczne narzędzia i urządzenia, np. do pracowni fryzjerskich, gastronomicznych, elektrycznych oraz komputery.

Do Zespołu Szkół Samochodowych trafiły trzy nowe samochody, w tym dwa przeznaczone do nauki jazdy oraz jeden osobowy. Z kolei samochód dostawczy trafił do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych. Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu dla ich zawodu – nowoczesnych pieców, komory fermentacyjnej, urządzenia do mielenia mięsa oraz wędzarni.

Sprzęt i wyposażenie to jednak nie wszystko. Samorządy stawiają także na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Poznańska młodzież mogła skorzystać m.in. z kursów zawodowych, dzięki którym – w zależności od specjalizacji – m.in. zdobyli prawo jazdy kategorii B, uprawnienia elektryczne do 1 kV czy uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym.

Uczniowie skorzystali także z oferty staży i praktyk zawodowych, co dało im cenne doświadczenie, a także kontakty na przyszłość, co zwiększa ich możliwości zatrudnienia.

Dla nauczycieli przygotowano branżowe studia podyplomowe oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Naszymi projektami objęliśmy 19 szkół zawodowych i techników, co pozwoliło poprawić jakość kształcenia w 42 zawodach. Niemal 800 uczniów odbyło ponad 113 tys. godzin płatnych staży zawodowych i praktyk. Całkowita wartość naszych projektów to prawie 27 mln zł. Za sukcesem tej inicjatywy stoi współpraca – szkół, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Młodzi ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w naszym projekcie. Dzięki temu w przyszłości będą mieli dużo większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy w swoim wymarzonym zawodzie.

Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP

Projekt “Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania” oraz Projekt “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ten pierwszy dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś drugi z Europejskiego Funduszu Społecznego.