Naramowice, Marcelin, Świerczewo, Szczepankowo – gdzie Poznań chce wybudować trasy tramwajowe?

Poznań będzie starał się o pozyskanie funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, na dofinansowanie inwestycji związanej z transportem publicznym. Priorytetowo starania nakierowane będą na uzyskanie środków na trzy najbardziej zaawansowane projektowo linie tramwajowe. W planach są jednak także kolejne trasy.

Jak poinformował Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, Miasto Poznań będzie starać się o pozyskanie środków na budowę trzech linii tramwajowych, które są na najbardziej zaawansowanym projektowo etapie.
To etap II trasy tramwajowej na Naramowice, od pętli Wilczak do Garbar, trasa na os. Kopernika oraz na os. Główna i rejon stacji Poznań Wschód. Miasto chce także uzyskać dofinansowanie na zakup taboru, co poprawi jakość i komfort oferowanych usług transportu zbiorowego w stolicy Wielkopolski.
Jak podkreśla wiceprezydent, jednocześnie będą trwać prace koncepcyjne nad kolejnymi projektami, ponieważ Miasto stawia na skuteczny i atrakcyjny transport publiczny. To m.in. III i IV etap trasy na Naramowice (Umultowo i Rubież), a także trasa na Marcelin, trasa obejmująca Bramę Zachodnią Poznania, czyli odcinek między Ogrodami i Al. Polską oraz trasę na Klin Dębiecki.
Cały czas trwają także działania w kierunku budowy linii tramwajowych do przyszłego węzła przesiadkowego, który powstanie w rejonie pętli Grunwaldzka przy stacji kolejowej.
Miasto chciałoby także trasę na Wolnych Torach, choć jak wskazuje Mariusz Wiśniewski, w tym kierunku będą już wykonane pierwsze prace, czyli tegoroczna budowa prawoskrętu z ul. Towarowej w ul. św. Marcin.
Gdzie jeszcze jest szansa na połączenia tramwajowe? Zastępca prezydenta wskazuje na Świerczewo, gdzie trasa mogłaby przebiegać wzdłuż Dolnej ul. Głogowskiej, na Podolany, trasę Solną oraz trasę w kierunku Szczepankowa i Zalasewa. Te propozycje będą omawiane podczas aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania.