Dzisiejszej nocy kolejne zmiany w rejonie budowanej trasy tramwajowej na Naramowice

Dzisiejszej nocy, czyli z 15 na 16 stycznia, zostaną wprowadzone kolejne zmiany w rejonie budowanej trasy tramwajowej na Naramowice. Jedna dotyczy rejonu ul. Włodarskiej i Ziarnistej, druga okolic ulicy Serbskiej.

W ramach inwestycji, skrzyżowanie ulic Naramowickiej, Włodarskiej i Ziarnistej zostanie przebudowane tak, by pojawiło się tam torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami.

Dzisiejszej nocy, czyli z 15 na 16 stycznia nastąpi zamknięcie przejazdu w ciągu ulic Włodarskiej i Ziarnistej. Oznacza to, że nie będzie możliwości przejazdu między ul. Murawa i Lechicką przez ciąg ulic: Dobrowolskiego, Skotarską, Włodarską, Ziarnistą i Hawelańską.

Drugą z wprowadzanych dzisiaj zmian jest ta w rejonie ul. Serbskiej, gdzie przebudowywane jest skrzyżowanie z ul. Naramowicką. Zamontowano tam już elementy nowego torowiska oraz nawierzchni drogowej.

W nocy z 15 na 16 stycznia zamienione zostaną jezdnie dostępne dla kierowców z północnej na południową, dzięki czemu możliwe będzie przejście do prac związanych z przebudową skrzyżowania na drugiej jego części.

Ruch w relacji zachód-wschód zostanie utrzymany na południowej nitce ul. Serbskiej i będzie prowadzony przez tzw. przewiązki – od strony ronda Solidarności z wykorzystaniem istniejącej, a od Wilczaka – skrętu z ul. Serbskiej umożliwiającego dotychczas dojazd do centrum handlowego (dojazd do tego centrum zostanie zapewniony przez ul. Wilczak).

Dodatkowo na skrzyżowaniu ul. Wilczak i Serbskiej możliwy będzie manewr zawracania, tzn. kierowcy jadący od  ul. Naramowickiej w kierunku mostu Lecha będą mogli zawrócić w stronę ronda Solidarności.

W ciągu ul. Naramowickiej, od ul. Wilczak do wysokości posesji nr 104, ruch pieszy i rowerowy pozostaną po wschodniej stronie ulicy z miejscowymi przeniesieniami ciągu na jezdnię (w postaci wygrodzonego tunelu). Na dalszym odcinku ciąg prowadzony jest bez zmian przez os. Kosmonautów w kierunku ul. Lechickiej. Przejście przez ul. Serbską pozostanie po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Naramowicką.

Planowana czasowa organizacja ruchu na ulicach Serbskiej oraz Włodarskiej/Ziarnistej oznacza również zmiany w dojeździe do posesji okolicznych mieszkańców.

Do ul. Naramowickiej między ulicami Wilczak i Serbską (posesje nr 22-38) wjazd możliwy będzie od ul. Wilczak przez ul. Ugory, wyjazd wyłącznie do ul. Serbskiej przez ul. Naramowicką i stację paliw (dla pojazdów jadących w kier. zachodnim udostępnione zostanie zawracanie na skrzyżowaniu ul. Serbska/Wilczak).

Do posesji przy ul. Naramowickiej nr 31-47 wjazd wyłącznie przez ul. Serbską (od ronda Solidarności) i przebudowaną ul. Naramowicką, wyjazd wyłącznie do ul. Serbskiej przez stację paliw (dla pojazdów jadących w kier. zachodnim udostępnione zostanie zawracanie na skrzyżowaniu ul. Serbska/Wilczak).

Do ul. Naramowickiej między ulicami Serbską i Włodarską (posesje nr 58-82a) przewidziano wjazd od mostu Lecha i ul. Serbskiej przez ulice Pasterską i Czarna Rola lub od ul. Murawa przez ulice Dobrowolskiego, Skotarską i Czarna Rola. Wyjazd dla posesji nr 58-70 do ul. Serbskiej przez ul. Czarna Rola i ul. Skotarską, do ul. Murawa przez ulice Czarna Rola, Pasterską i Włodarską lub do ul. Lechickiej przez ulice Naramowicką, Ziarnistą i Hawelańską. Wyjazd dla posesji nr 70a-82a wyłącznie do ul. Lechickiej przez ulice Naramowicką, Ziarnistą i Hawelańską.

Odcinek ul. Naramowickiej między ulicami Włodarską i Lechicką (posesje nr 84-112) oraz ulice Ziarnista i Hawelańska – wjazd od ul. Lechickiej przez ulice Hawelańską, Ziarnistą i Naramowicką lub od ul. Serbskiej przez ulice Pasterską, Czarną Rolę i Naramowicką. Wyjazd do wyłącznie do ul. Lechickiej przez ulice Naramowicką, Ziarnistą i Hawelańską.

Na os. Kosmonautów oraz w rejon ul. Włodarskiej będzie można wjechać od ul. Serbskiej przez ulice Pasterską i Włodarską lub od ul. Murawa przez ulice Dobrowolskiego, Skotarską i Włodarską, a wyjechać do ul. Serbskiej przez ulice Włodarską i Skotarską lub do ul. Murawa przez ulice Włodarską, Skotarską i Dobrowolskiego.

Z kolei do budynku przy ul. Serbskiej 11 będzie można dojechać przez udostępnianą w tym celu północną jezdnię ul. Serbskiej (dwukierunkowo).