Prawie pół miliona złotych na wsparcie białoruskich studentów w Poznaniu

Prawie pół miliona złotych zostanie przeznaczonych na stypendia dla studentów z Białorusi, którzy studiują na poznańskich uczelniach. Stypendia zostaną ufundowane przez samorządy – Miasto Poznań, Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Jesienią 2020 roku poznańscy radni, a następnie radni Rady Powiatu oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przyjęli uchwały w sprawie udzielenia wsparcia białoruskim studentom w Poznaniu. Obecnie w stolicy Wielkopolski na uczelniach wyższych uczy się ok. 500 obywateli Białorusi.

Stypendium ma pomóc Białorusinom w poprawie ich sytuacji życiowej i umożliwić kontynuację nauki, pomimo zamieszek i sytuacji w ich ojczystym kraju. Jak wyjaśnia prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, ma to być wsparcie w budowie demokratycznego państwa prawa, o które walczą Białorusini.

Łącznie stypdenium otrzyma 55 studentów i studentek – 37 osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 12 osób z Politechniki Poznańskiej, 3 osoby z Uniwersytetu Medycznego, 2 osoby z Akademii Muzycznej oraz 1 osoba z Uniersytetu Przyrodniczego.

Wypłaty będą dokonywane przez uczelnie, które otrzymają środki od samorządów w formie dotacji. Miasto Poznań przeznaczy na ten cel 187 tys. zł, Starostwo Powiatowe 108 tys. zł, a Urząd Marszałkowski 200 tys. zł.

Stypendium wyniesie 1000 złotych miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich, w okresie od stycznia do czerwca oraz od października do grudnia 2021 roku. Przyznawane będzie na podstawie wyników w nauce, na podstawie uzyskanej średniej ocen, a w przypadku studentów I roku, na podstawie listy rankingowej w ramach rekrutacji.

Stypendium otrzymane ze środków samorządu będzie mogło być jedynym publicznym wsparciem finansowym przyznanym studentowi.