Kilka ofert w przetargu na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej

W przetargu na wykonawcę przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej złożono osiem ofert. Obecnie trwa analiza złożonych dokumentów.

Wiadukt w ciągu ul. Gołęzyckiej, który przebiega nad liniami kolejowymi nr 272 (Kluczbork – Poznań Główny) oraz 352 (Swarzędz – Poznań Starołęka) jest w złym stanie technicznym. Konieczna jest pilna przebudowa.

W ramach prac wymioniona zostanie płyta pomostowa wraz z elementami konstrukcji stalowej. Wyremontowane będą podpory, a inwestycja obejmie także stworzenie skutecznego systemu odwodnienia oraz umocnienie skarpy. 

Zarówno na jezdni jak i na chodnikach ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Ponadto obiekt otrzyma nowe bariery, poręcze, osłony przeciwporażeniowe oraz oświetlenie.

Prace mają przywrócić pierwotną nośność wiaduktu, a także poprawić stan techniczny i trwałość obiektu. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu.

W przetargu zgłoszono osiem ofert. Jak informuje Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, siedem z nich mieści się w kwocie, którą spółka zamierza przeznaczyć na inwestycję.

Obecnie trwa analiza złożonych dokumentów.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację zadania będzie miał maksymalnie 280 dni od podpisania umowy.