Kolejne instalacje tlenowe w wielkopolskich szpitalach

Kolejne trzy wielkopolskie szpitale zostaną wyposażone w instalacje tlenowe, które są pomocne przy hospitalizacji pacjentów covidowych. Instalacje staną w placówkach dysponujących  łózkami dla pacjentów z Covid-19.

Inwestycje w tlen dla pacjentów powstaną w szpitalu MSWiA w Poznaniu oraz szpitalach powiatowych w Śremie i Krotoszynie – umowy w tej sprawie podpisała Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski.

W najbliższych tygodniach przy SP ZOZ MSWiA w Poznaniu powstanie stacja zgazowania tlenu medycznego. Nowy zbiornik pozwoli zmagazynować 11 ton tlenu ciekłego. Wartość inwestycji finansowanej z funduszu covidowego to 400 tys. zł. Dzięki pozyskanym funduszom przy szpitalu powiatowym w Śremie posadowiony zostanie kolejny zbiornik  na tlen, a szpital w  Krotoszynie zmodernizuje stację rozprężania tlenu.

Nowe inwestycje tlenowe, gdzie butle z tlenem zastąpiły  zbiorniki na tlen ciekły, powstały jeszcze w 2020 roku  w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, słupeckim, obornickim, gostyńskim, chodzieskim, nowotomyskim i pilskim. Pozwoliło to na znaczne ograniczenie zużycia tlenu medycznego w butlach, których dystrybucja – z uwagi na kilkukrotnie większe zapotrzebowanie – stanowiła wrażliwe ogniwo systemu. Zapotrzebowanie na butle z tlenem, analizując dane z listopada ubr. i porównując je do stycznia br., spadło w wielkopolskich szpitalach  z poziomu 400 butli do 200 butli dziennie. 

Do czasu wybudowania stacji zgazowania tlenu medycznego szpitale korzystały z butli z tlenem medycznym. Tlenoterapia wysokoprzepływowa w związku z leczeniem pacjentów chorych na COVID-19 wyczerpywała zapas tlenu gromadzonego w butlach. Kolejne inwestycjegwarantują bezpieczeństwo pacjentów zabezpieczonych w lekarstwo jakim jest tlen medyczny

– mówi wicewojewoda Aneta Niestrawska

Inwestycje w tlenoterapię będą służyć pacjentom cierpiącym na wiele schorzeń, nie tylko w okresie pandemii. Wartość finansowa inwestycji to 1.900 tys. zł.