Legendarne pojazdy na stałe w posiadaniu MPK Poznań

Najstarszy sprawny parowóz w Polsce Borsig Bn2t oraz legendarny „Ryjek”, czyli najstarszy zachowany w Polsce autobus szynowy są już w posiadaniu MPK Poznań. Spółka odkupiła pojazdy w ramach porozumienia z Poznańskim Klubem Modelarzy Kolejowych.

MPK Poznań od lat współpracuje z Poznańskim Klubem Modelarzy Kolejowych, co przekłada się na ciekawe efekty dla poznaniaków i turystów. Prezes Klubu przyznaje, że klub otrzymywał w przeszłości oferty zakupu części posiadanego taboru, jednak przedstawicielom zależało, by – przynajmniej niektóre z pojazdów – pozostały w Poznaniu. Porozumienie z poznańską spółką ucieszyło obie strony.

Zarówno PKMK, jak i naszej spółce zależy, aby wąskotorowy tabor uratować jako dziedzictwo kolei. Naszą intencją jest, aby pociągi zostały w Poznaniu i nadal mogły cieszyć oczy mieszkańców. Dzięki temu nasze dzieci nie będą oglądały kolejek wąskotorowych wyłącznie w skansenach. Każdy chętny nadal będzie mógł przejechać się wąskotorówką, zobaczyć zmieniający się za oknem krajobraz, wsłuchać w stukot kół oraz dźwięk gwizdawek.

Wojciech Tulibacki, prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o. o.

Borsig Bn2t jest dobrze znany poznaniakom, ponieważ jest utrzymywany w czynnym stanie przez MPK Poznań na trasie Maltanki. Został wyprodukowany w 1925 roku i jest najstarszym w Polsce sprawnym parowozem. Na trasie można go zobaczyć podczas Dni Pary poznańskiej Maltanki. Przyciąga wówczas wzrok zarówno mieszkańców jak i turystów w okolicach Jeziora Maltańskiego.

Oprócz Borsiga MPK odkupiło także dwa wagony osobowe z dawnej Kolei Witaszyckiej (w tym odrestaurowany wagon wypożyczony w minionych latach przez miłośników z Towarzystwa Wyrzyskiej Kolei Powiatowej z Białośliwia), kilka różnych wagonów towarowych oraz drezynę motorową.

Poznańska spółka stała się także właścicielem autobusu szynowego, przedwojenny wagon z napędem spalinowym serii MBxc1-41, który z uwagi na kształt w Poznaniu nazywany jest „Ryjkiem”.

“Ryjek” to wąskotorowy wagon spalinowy, wyprodukowany w 1932 roku w warszawskiej fabryce Lilpop, Rau & Loewenstein. Pracował na Bydgoskiej Kolei Powiatowej, później został przekazany na kolejkę wąskotorową w Witaszycach. Gdy w 1991 roku zapadła decyzja o jej likwidacji, wagon został przekazany Poznańskiemu Klubowi Modelarzy Kolejowych. Po remoncie w 1994 roku w ZNTK Poznań “Ryjek” trafił na trasę Kolejki Parkowej Maltanka. W tamtych czasach, z uwagi na możliwość ogrzewania przedziału pasażerskiego Maltanka mogła funkcjonować przez cały rok.

Krzysztof Dostatni, wiceprezes MPK Poznań ds. operacyjnych

„Ryjek” nie był jednak wykorzystywany od 2004 roku, dlatego konieczne jest przeprowadzenie jego remontu i napraw. Ogólny stan jest określany jako dobry, ale na razie nie wiadomo, kiedy powróci na tory. Po naprawie będzie musiał uzyskać wszelkie pozwolenia.

W czasie wykonywania napraw „Ryjek” będzie również odmalowany na zielono z pomarańczowym pasem. Dach będzie szary, natomiast napisy na wagonie w kolorze kremowym.