Poznań pomoże zabezpieczyć płodność u osób chorych onkologicznie. Radni zgodzili się na miejski program

Poznań będzie realizował program, który pozwoli na zabezpieczenie płodności u osób chorych onkologicznie. W ciągu najbliższych lat będzie mogło z niego skorzystać kilkaset osób, które zachorują na nowotwory złośliwe.

Jak wskazują statystyki i badania, leczenie onkologicznie może prowadzić do trwałej niepłodności. Dodatkowo, niektóre przyjmowane podczas chemio- i radioterapii leki mogą powodować uszkodzenia jajników, zaburzenia hormonalne, a w przypadku ciąży wpływać na rozwój płodu i zwiększać ryzyko wad rozwojowych dziecka.

Jak wskazują szacunki ekspertów, zaledwie u około 30% pacjentek onkologicznych po zakończeniu chemioterapii czynności jajników powracają.  

Miasto Poznań chce pomóc poznaniakom i poznaniankom w zabezpieczeniu płodności. Oznacza to pobranie komórek rozrodczych i zastosowaniu kriokonserwacji. Zachowane komórki przechowywane będą w bankach komórek rozrodczych i będą możliwe do użycia w przyszłości.

Uczestnicy programu otrzymają dofinansowanie zarówno do kwalifikacji medycznej i diagnostycznej, jak i do 24 miesięcy przechowywania materiału biologicznego.

Miejski program, który przyjęła dziś Rada Miasta Poznania skierowany jest do mieszkańców Poznania w wieku 18-40 lat, którzy zachorowali na nowotwory złośliwe. Poza zabezpieczeniem materiału biologicznego, Miasto oferuje także wsparcie psychoonkologiczne. 

Uczestnicy muszą spełniać ustawowe warunki kwalifikacji do podjęcia leczenia metodą zabezpieczenia płodności na przyszłość, mieszkać na terenie Poznania przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, a także rozliczać podatki w stolicy Wielkopolski. 

Jak szacuje Miasto, z programu będzie mogło skorzystać ok. 30% uprawnionych do tego mieszkańców chorujących na nowotwory złośliwe. Przy szacowaniu przyjęto założenie, że nie u wszystkich osób, które zachorują i rozpoczną leczenie onkologiczne wystąpi ryzyko utraty płodności, a także, że nie wszyscy będą zainteresowani programem.

Program będzie trwał trzy lata. W tym czasie uda się pomóc prawie 200 osobom – 120 kobietom i 75 mężczyznom. Koszt programu oszacowano na 350 tysięcy złotych. Szacowane maksymalne koszty pozwolą na pomoc rocznie 25 mężczyznom i 40 kobietom.

Aby uzyskać dofinansowanie do procedury, należy złożyć wniosek i przejść kwalifikację medyczną. Będzie ona obejmować ocenę ryzyka niepłodności przy leczeniu nowotworu i zasadność pobrania komórek rozrodczych. Zapewniona też będzie konsultacja psychologiczną wraz z oceną ryzyka i indywidualnym planem opieki psychologicznej. 

Następny etap to przeprowadzenie badań lekarskich i laboratoryjnych niezbędnych przy zabiegu pobrania komórek rozrodczych i ich przechowywania. Jeśli wyniki badań będą odpowiednie, materiał biologiczny zostanie pobrany, zabezpieczony i umieszczony w banku komórek. Uczestnicy programu otrzymają dokumentację, potwierdzającą wykonanie procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość. Będzie w niej też wskazany opłacony okres przechowywania komórek w ramach dofinansowania zapewnionego w programie.

Program zaplanowany na lata 2021-2023 będzie mógł być kontynuowany w przyszłości.