Smog w Poznaniu – ograniczenia w możliwościach palenia w kominkach i piecach

Jak informuje Urząd Miasta, z uwagi na przekroczenie wczoraj wartości  50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 oraz prognozowanie utrzymania się tego przekroczenia, wprowadzono na obszarze Poznania zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu. Zakaz obowiązuje dzisiaj, 2 lutego.

Zakaz został wprowadzony na podstawie uchwały „antysmogowej” Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w kominkach, piecach kaflowych także typu “koza” oraz w kotłach węglowych.

Bezpośredni wpływ na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza mają warunki meteorologiczne uniemożliwiające rozprzestrzenianiu się ich między innymi wyżowy układ baryczny, inwersja temperaturowa, a przede wszystkim niewielki wiatr lub brak wiatru.

Utrzymujące się takie niekorzystne  warunki meteorologiczne sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń, dodatkowo zwiększają tą złą sytuację nawet pojedyncze źródło zanieczyszczeń.

Przy podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń, tak jak dzisiaj, nawet pojedyncze ich źródło (np. kominek) znacznie pogarsza lokalnie jakość powietrza. Najbardziej narażone są na zanieczyszczenia powietrza dzieci, osoby starsze oraz przewlekle chore.