Przebudowa skrzyżowania ul. Karpiej i Dworskiej. Będą mogły tam jeździć autobusy

Większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym i lepszy przejazd autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej – to planowane efekty rozpoczynającej się przebudowy skrzyżowania ul. Karpiej i Dworskiej.

Zgodnie z planem w rejonie ul. Karpiej 17 powstanie wywyższone skrzyżowanie, co ma zmusić kierowców do zmniejszenia prędkości pojazdów. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo ruchu, w tym m.in. pieszych przechodzących przez jezdnię, a także ułatwić włączanie się do ruchu pozostałych pojazdów.

Z kolei na samym skrzyżowaniu ul. Dworskiej i Karpiej zmieniona zostanie geometria. Poszerzenie łuków ma umożliwić autobusom swobodne przejeżdżanie, a tym samym poprowadzenie tam trasy komunikacji zbiorowej.

Powstaną tam również nowe przejścia dla pieszych – będą miały charakter sugerowany, bez pasów, takie jak są stosowane np. w Berlinie – oraz dojścia do nich. Na dojazdach do skrzyżowania zamontowane zostaną także poduszki wyspowe i wybudowane będzie dodatkowe oświetlenie.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 450 tysięcy złotych i będzie częściowo pokryty ze środków lokalnej rady osiedla.

Jak informuje Miejski Inżynier Ruchu, od 5 lutego do 8 kwietnia 2020 roku zawężana będzie jezdnia na wlotach skrzyżowania ulic Karpiej i Dworskiej. Ruch pojazdów prowadzony będzie pod nadzorem osób upoważnionych do sterowania ruchem, a pieszych w rejonie skrzyżowania może odbywać się drugą stroną ulicy.

Z kolei w kolejnym etapie, w czasie układania nawierzchni asfaltowej i zamknięcia wlotu ul. Karpiej na skrzyżowanie, objazd wytyczony będzie ul. Naramowicką i ul. Dworską, a na czas zamknięcia wlotu ul. Dworskiej objazd ul. Naramowicką i ul. Karpiej.  Jednocześnie ruch na skrzyżowaniu odbywać się będzie wahadłowo. W końcowym etapie, na czas montażu progów zwalniających na ul. Dworskiej przed skrzyżowaniem ulica ta będzie zwężana połówkowo w rejonie prac.

Harmonogram prac i czas ich realizacji są uzależnione od warunków atmosferycznych.