Kolejne plany na zagospodarowanie terenów nadwarciańskich

Miasto przechodzi do kolejnych planów w zakresie ożywiania terenów nadwarciańskich. Przygotowano kompleksową koncepcję zagospodarowania doliny Warty, która zakłada m.in. możliwość powstania stref gastronomicznych, miejsc na biwaki czy nowych kładek pieszo-rowerowych.

Koncepcja obejmuje zarówno już rozpoczęte, jak i projektowane i planowane w długiej perspektywie inwestycje miejskie na terenach nadwarciańskich. Ujęto tam również szereg dokumentów i uwarunkowań, a sama koncepcja została przygotowana w formie wizualizacji ze szczegółową topografią terenu.

Jak podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, od sześciu lat Miasto stara się ożywić tereny nadwarciańskie i przywrócić ważną rolę rzeki w życiu codziennym mieszkańców.

Dolina Warty została podzielona na pięć stref, spośród których dwie, będące najbardziej oddalone od centrum miasta, zostały ujęte jako kliny zieleni. Tuż obok zaplanowano strefę rekreacji oraz strefę sportu. W centum wyznaczono strefę śródmiejską.

Ta ostatnia obejmuje obszar między mostem Królowej Jadwigi a mostem kolejowym. To właśnie ten obszar chce najbardziej wykorzystać Miasto z uwagi na bliskość licznych atrakcji i szlaków turystycznych. W koncepcji przewidziano nowe zagospodarowanie na cyplu i w Starym Korycie Warty, rozwój przystani w Starym Porcie, a także budowę kładki Berdychowskiej oraz Wartostrady na Ostrowie Tumskim z powieszeniem pod mostem kolejowym.

W planach ujęto rozbudowę KontenerArt oraz powstanie punktu widokowego. Zamieszczono także trwającą wymianę betonowych płyt z nabrzeży rzeki na ekologiczne materiały.

Strefę sportu przewidziano od mostu Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi, w rejonie istniejących terenów sportowych i rekreacyjnych, Łazienek Rzecznych, siedzib klubów sportowych, boisk i ogrodów działkowych. To miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców, szczególnie pobliskich osiedli. W koncepcji przewidziano m.in. powstanie tarasów z pomostami, strefę gastronomiczno-sportową, strefę biwakową, wypoczynkowe, przystań, a także nowe slipy do wodowania łodzi.

Uwzględniono także planowaną budowę nowej kładki pieszo-rowerowej na wysokości Łazienek Rzecznych i os. Piastowskiego oraz budynku dla policji.

Między mostem kolejowym a mostem Lecha wyznaczono strefę rekreacji. W koncepcji przewidziano m.in. powstanie parku z łąkami kwietnymi, strefę gastronomiczną i biwakową, budowę boisk sportowych na Zawadach, mariny, kładki pieszo-rowerowej oraz powiększenie plaży na Szelągu.

Strefy klinów zieleni to te rejony, w których znajdują się duże tereny otwartej zieleni, zagrożone powodzią, a tym samym, niemożliwe do wykorzystania pod inwestycje. W rejonie Starołęki zaproponowano budowę Wartostrady po obu stronach rzeki, strefę biwakową oraz strefę zawodów dla wędkarzy. Przyjęto także, że właśnie tam mógłby powstać Punkt Informacji Ekologicznej. Koncepcja przewiduje także powstanie nowego mostu.

Północna strefa z klinem zieleni to rejon Naramowic, gdzie przewiduje się m.in. przedłużenie Wartostrady i powstanie strefy biwakowej. W dokumencie uwzględniono także możliwość powstania dwóch kładek pieszo-rowerowych w Czerwonaku i Owińskach.

W koncepcji inwestycje podzielono na te, które są już w trakcie realizacji, te które rozpoczną się wkrótce oraz te planowane w dalszej perspektywie.

Obecnie już rozpoczęte inwestycje, na różnym etapie realizacji to m.in. przebudowa umocnień brzegów Warty, budowa nowych slipów, utwardzonej ścieżki nad brzegami rzeki czy budowa kładki Berdychowskiej.

Na najbliższe lata, czyli 2023-2025 zaplanowane są m.in. przebudowa mostów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, rozbudowa Wartostrady, remont części muru oporowego, przystań nurtowa na wysokości parku Stare Koryto Warty czy powstanie stref biwakowych i zawodów dla wędkarzy.

Na kolejne lata, czyli 2025-2053 przewiduje się m.in. budowę przystani Rataje, budowę punktu widokowego w rejonie ul. Szyperskiej, mosty na Cybinie czy powiększenie plaży na Szelągu.
Koncepcja została przygotowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji oraz Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UMP. Dokument będzie punktem wyjścia do dalszych prac i konsultacji.