Miasto Poznań utworzy mieszkanie interwencyjne dla osób LGBT+ w kryzysie bezdomności

Poznań sfinansuje noclegi dla osób ze środowiska LGBT+ w kryzysie bezdomności. Miasto ogłosiło przetarg na realizację programu mieszkania interwencyjnego. Na razie będzie miał charakter pilotażowy.

O stworzenie takiego miejsca apelowały środowiska LGBT+ oraz organizacje społeczne i promujące tolerancję. Jak wskazywano, osoby ze środowisk LGBT+ nadal spotykają się z brakiem akceptacji ze strony rodziny, która w skrajnych przypadkach zmusza dzieci do wyprowadzki – wprost lub poprzez ciągłe prześladowanie.

Jak wskazywano, konieczne jest stworzenie bezpiecznego miejsca, które w wyniku braku akceptacji dla orientacji seksualnej czy tożsamość płciową, znalazły się w kryzysie bezdomności. Musi to być miejsce, w którym osoby te spotkają się nie tylko ze wsparciem lokalowym, ale także psychologicznym i akceptacją. W obecnych placówkach dla osób bezdomnych występuje problem np. z możliwością przebywania osób transseksualnych.

W sierpniu 2020 roku Grupa Stonewall przesłała do Jacka Jaśkowiaka list, w którym wskazywano na potrzebę utworzenie mieszkania interwencyjnego. Inicjatywę wspierała także pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej, Stella Gołębiewska oraz organizacje zrzeszone w Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Miasto Poznań ogłosiło konkurs na realizację pilotażowego programu mieszkania interwencyjnego dla osób LGBT+. W lokalu będzie mogło przebywać kilka osób. Jednocześnie, w ramach zadania zostanie przygotowany specjalny raport, na podstawie którego określona zostanie rzeczywista skala problemu, a także możliwości na zabezpieczenie osobom LGBT+ w kryzysie w przyszłości.