Ruszył nabór na wiosenne staże w Urzędzie Miasta Poznania

Rozpoczął się nabór na wiosenne płatne staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania – zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca. Na 60 dotychczasowych edycji staży wpłynęło łącznie 35,5 tys. zgłoszeń – na staże przyjęto 4,4 tys. studentów.

Wiosenne staże w Urzędzie Miasta Poznania odbywać się będą od 6 kwietnia do 31 lipca. Jak wyjaśnił poznański magistrat, program skierowany jest do studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych. Dodatkowo kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający oczekiwaniom danego biura lub wydziału.

Program Praktyk i Staży pozwala zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie, przydatne na rynku pracy oraz wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach. Obopólne korzyści płynące z tej współpracy, potwierdza fakt, że ponad 800 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie na stałe

podaje magistrat.

Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Poznan.pl, w zakładce Staże.

„Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski będą przyjmowane do 1 marca. W formularzu można aplikować do maksymalnie 5 miejsc. Dlatego przed przystąpieniem do jego wypełniania warto zapoznać się z obszarem kompetencji i zadań biur i wydziałów” – radzi magistrat.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami zaplanowano na marzec. Zostaną one przeprowadzone w formie zdalnej.

Magistrat przypomniał, że autorski program praktyk i staży studenckich Urząd Miasta Poznania realizuje od 2003 roku. Na 60 dotychczasowych edycji wpłynęło łącznie 35,5 tys. zgłoszeń, na staże przyjęto 4,4 tys. studentów i studentek.

Urząd Miasta Poznania poinformował, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną realizacja programu uzależniona będzie od obowiązujących obostrzeń i wytycznych sanitarnych.