Od tegorocznego sezonu 7 nowych stref dla rowerów 4. generacji

1 marca rozpocznie się 10. sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM). W tym roku po raz kolejny użytkownicy otrzymają dodatkowe strefy wypożyczeń i więcej rowerów bezstacyjnych tzw. 4. generacji; uzgodniono już 5 z 7 lokalizacji nowych stref.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) podkreślił, że system bezstacyjnych rowerów miejskich jest rozbudowywany z roku na rok. Dlatego też w trakcie zbliżającego się sezonu przybędzie 7 stref i 87 rowerów 4G. Dotychczas uzgodniono lokalizacje 5 stref, które znajdą się na: ul. Golęcińskiej, ul. Bukowskiej/Kolorowej, ul. Rembertowskiej/Raszyńskiej, w parku przy ul. Radziejewskiego, oraz przy ul. Inflanckiej/os. Lecha.

ZTM poinformował, że lokalizacje kolejnych 2 stref zostaną podane po zakończeniu procedur związanych z uzgodnieniami. Po rozbudowie do dyspozycji użytkowników będzie łącznie 179 stref zwrotu rowerów.

10. sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego rozpocznie się 1 marca.

ZTM podkreślił, że rowery miejskie są ważnym ogniwem systemu transportu publicznego, co potwierdzają także wyniki badania ankietowego, do udziału w którym zaproszono 4000 z ponad 180 tysięcy zarejestrowanych użytkowników Poznańskiego Roweru Miejskiego. ZTM otrzymał 3003 ankiety.

Z badania wynika, że ponad 50 proc. badanych wskazało, że z PRM korzysta: codziennie (4,30 proc.), kilka razy w tygodniu (19,58 proc.) i kilka razy w miesiącu (30,27 proc.). Blisko 57 proc. ankietowanych przyznało, że PRM jest używany w celu załatwiania codziennych spraw, dla 53 proc. rower miejski służy do rekreacji, ale ponad 42 proc. badanych używa PRM jako formy dojazdu do pracy.

„Chociaż blisko 45 proc. ankietowanych rowerzystów regularnie (5-7 razy w tygodniu) lub często (2-4 razy w tygodniu) korzysta z transportu na liniach ZTM, to tylko ok. 13 proc. z powyższej grupy łączy przejazdy tramwajami i autobusami z rowerem miejskim, a 15 proc. ankietowych korzysta z karty PEKA do wypożyczania rowerów” – podało ZTM.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Jan Gosiewski zaznaczył, że ZTM chce w dużo większym zakresie zachęcić mieszkańców do łączenia środków transportu.

„Zależy nam na popularyzacji dojeżdżania w ekologiczny i zdrowy sposób do przystanku i kontunuowania podróży autobusem czy tramwajem na liniach ZTM. Tym bardziej, że karta PEKA z biletem okresowym daje użytkownikom rowerów miejskich największe przywileje i promocje” – zaznaczył.