Bardzo zła jakość powietrza w Poznaniu – ograniczenia w sposobie ogrzewania

W Poznaniu po raz kolejny w tym miesiącu przekroczono wartość 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10 i na dzisiaj prognozowane są podobne warunki związane z jakością powietrza. Z tego powodu wprowadzono ograniczenia w ogrzewaniu.

Na terenie Poznania obowiązuje zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Jak podkreśla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 w miastach jest wciąż spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w kominkach, piecach kaflowych także typu “koza” oraz w kotłach węglowych.

Wpływ mają także warunki atmosferyczne i baryczne, w tym brak wiatru i wyżowy układ baryczny.