Ogród miododajny zamiast dawnego amfiteatru – pierwszy tego typu projekt powstanie na poznańskiej Cytadeli

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zarządza m.in. 48 parkami i 120 zieleńcami. To ta jednostka zajmuje się wieloma terenami zielonymi w mieście i jest odpowiedzialna za inwestycje z nimi związane. Wśród prac na ten rok znalazły się m.in. renowacja parku im. Wodziczki czy budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Stawie Rozlanym. Największe zmiany czekają jednak odwiedzających Cytadelę, gdzie w miejscu dawnego amfiteatru powstanie ogród miododajny.

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu zarządza 48 parkami, 120 zieleńcami oraz cmentarzem. Działalność ZZM finansowana jest ze środków przyznawanych przez Radę Miasta Poznania. W ramach bieżących działań, najwięcej dotyczy konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej. Jednostka realizuje także zadania, które zostaną zlecone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i rady osiedli. Z kolei inwestycje finansowane są w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania.

Wśród najważniejszych zaplanowanych do realizacji w tym roku, ZZM wyróżnił zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej w ramach grantu Rady Osiedla Świerczewo w wysokości ponad 452 tysięcy złotych czy renowację Parku im. Wodziczki za ponad 672 tysiące złotych.

Ze środków Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo powstanie ścieżka pieszo-rowerowa po północnej stronie Stawu Rozlanego, co będzie kosztowało prawie 840 tysięcy złotych.

W planach jest także modernizacja dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej (zmiana asfaltu na sztuczną trawę) i kortu tenisowego oraz budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Marcelińska Ognik. Prace te sfinansuje Rada Osiedla Grunwald Północ za prawie 695 tysięcy złotych.

Największe poruszenie budzi jednak budowa ogrodu miododajnego na Cytadeli, który ma powstać w ramach przebudowy dawnego amfiteatru.

Zgodnie z projektem, dotychczasowa widownia zmieniona zostanie w rabaty z roślinami wabiącymi pszczoły, motyle i pozostałe owady zapylające. Z kolei w miejscu dawnej sceny będzie miejsce do relaksu – zostaną zamontowane leżaki, z których będzie można podziwiać przyrodę wokół.

Zlikwidowana będzie część schodów, co pozwoli na odzyskanie większej powierzchni biologicznie czynnej.

W projekcie przewidziano także pojedyncze siedziska i niewielkie tarasy widokowe, a także kaskadę wodną. Zamontowane będzie delikatne oświetlenie, które będzie dostosowane do natury w taki sposób, by nie zakłócać aktywności nocnych owadów.

Jak przyznaje ZZM, projekt budowy ogrodu miododajnego w ramach przebudowy amfiteatru jest prawdopodobnie pomysłem unikatowym na skalę światową – a z pewnością pierwszym tego typu projektem w Polsce.

Inwestycja to koszt około 1 600 000 złotych.