Weekend z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu w rejonie budowanej trasy na Naramowice

W związku z postępem prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice, od soboty, 6 marca, znów będzie można przejeżdżać ul. Słowiańską. Zmiany będą także w rejonie ul. Naramowickiej i Wilczak.

Od 6 marca będzie można ponownie przejechać w obu kierunkach ul. Słowiańską do ul. Szelągowskiej. Oznacza to również powrót autobusów kursujących przez ul. Szelągowską i Słowiańską.

W nadchodzący weekend wprowadzona zostanie możliwość jednokierunkowego przejazdu ul. Naramowicką od ul. Wilczak w kierunku ul. Serbskiej – dojazd do posesji i skręt tylko w ul. Serbską w kierunku ul. Wilczak i mostu Lecha.

Dla pieszych i rowerzystów dostępna będzie wschodnia część ul. Naramowickiej (po jezdni w związku z budową chodników). Dojazd do osiedla Ataner pod numerami 31-47 możliwy ul. Naramowicką zarówno od ul. Serbskiej, jak i od ul. Szelągowskiej i Słowiańskiej.

Nadchodzące zamknięcie ul. Wilczak dotyczy odcinka pomiędzy ul. Ugory a Szelągowską. Dojazd do posesji przy ul. Wilczak nr 68 będzie zapewnione przez plac budowy. Przejście dla pieszych na ul. Szelągowskiej przesunięte zostanie w kierunku południowym (między obecnym tymczasowym przystankiem a standardową lokalizacją).

Wróci także stała organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Szelągowskiej i Winogrady. Oznacza to przywrócenie sygnalizacji, oznakowania i likwidację tymczasowego przystanku. Podobnie będzie na skrzyżowaniu ulic Murawa i Winogrady. Z kolei na skrzyżowaniu ulic Murawa i Słowiańska wróci m.in. śluza autobusowa dla kierunku Murawa – Słowiańska i przestaną działać tymczasowe przystanki przy skrzyżowaniu.

 

W związku z zamknięciem ul. Wilczak wyznaczone zostaną objazdy. Z ul. Szelągowskiej w kierunku mostu Lecha będzie można przejechać przez ulice Naramowicką i Serbską. W odwrotnym kierunku, czyli do centrum z mostu Lecha, przejedziemy z ul. Serbskiej przez rondo Solidarności oraz ulice Murawa i Słowiańską do Szelągowskiej.