Smog w Poznaniu – to widać i czuć

Jakość powietrza w Poznaniu jest dzisiaj bardzo zła – mieszkańcy mogą to zauważyć i poczuć. Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Jak przekazało CZK, do powstania smogu przyczyniły się wzmożona emisja z sektora bytowo-komunalnego, w tym m.in. spalanie w piecach, a także warunki meteorologiczne, w tym m.in. brak wiatru.

Smog jest niebezpieczny, szczególnie dla osób mających problemy z krążeniem czy układem oddechowym. Zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu, zwłaszcza dzieciom, osobom starszym oraz chorym i kobietom w ciąży. Nie powinno się także uprawiać sportu czy innych zwiększonych aktywności fizycznych, by nie wdychać zanieczyszczeń.

W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. W tych dniach należy ograniczyć wietrzenie pomieszczeń oraz ograniczyć emisję m.in. spalin i dymu z kominków i pieców.