Zmiany w zasadach PBO 2022. Ile pieniędzy będzie do rozdysponowania między projekty?

Znane są już zasady, na jakich ma odbywać się tegoroczna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Decyzją radnych wprowadzono m.in. potwierdzenie oddania głosu przy pomocy kodu SMS oraz zwiększono pule środków finansowych do rozdysponowania między projekty.

 

Głosowanie nad przyjęciem nowych zasad, które będą obowiązywały w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 odbyło się podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania. Wiele zmian ma związek z ubiegłoroczną decyzją ówczesnego wojewody, na podstawie której konieczne było zrezygnowanie z części zasad. Szukano więc innych rozwiązań – ponieważ do części propozycji nie można było wrócić.

Po konsultacjach z prawnikami zdecydowano się na przywrócenie danych kontaktowych przekazywanych przez osoby składające wnioski – numeru telefonu lub mail. W ubiegłym roku, gdy po decyzji wojewody trzeba było z tego zrezygnować, powstało wiele problemów, ponieważ urzędnicy nie mogli skontaktować się z wnioskodawcą. Wydział prawny stwierdził, że na etapie składania wniosków możliwe jest wymaganie od mieszkańców podania takich danych.

Zdecydowano się również na potwierdzanie oddania głosu poprzez wpisanie kodu SMS. To alternatywa dla wcześniejszego rozwiązania, gdy podawano PESEL. Po ubiegłorocznej decyzji wojewody nie można było zweryfikować poprawności oddania głosu, a tym samym odnotowano duży wzrost nieważnych głosów.

„Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jasno wskazuje, że nie ma powrotu do weryfikacji poprzez numer PESEL. Liczymy, że zaproponowane przez nas rozwiązanie spotka się z akceptacją. W zeszłym roku weryfikacja oddania głosu w budżecie obywatelskim poprzez SMS miała miejsce np. w Krakowie, Katowicach, Łodzi czy Wrocławiu” – wskazuje Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. 

W tym roku do rozdysponowania między projekty będzie większa niż zwykle kwota – aż 22 mln złotych, czyli o milion złotych więcej niż rok wcześniej. Na projekty rejonowe zostanie przeznaczonych 16 milionów, a na ogólnomiejskie 6 mln, z których 4 mln będą przeznaczone na projekty w ramach Zielonego Budżetu.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić maksymalnie 3 projekty. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć listę poparcia dla projektów podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców.

Każdy mieszkaniec będzie miał do dyspozycji 4 głosy, w tym 2 na projekty rejonowe, 1 na ogólnomiejski i 1 na Zielony Budżet.

Zbieranie wniosków do PBO 2022 będzie się odbywać 4 – 31 maja. Głosowanie rozpocznie się 1 października i potrwa do 22 października (do godz. 12). Ogłoszenie wyników nastąpi do 5 listopada.