Mieszkanie interwencyjne dla osób LGBT+ ruszy już wkrótce

Już od przyszłego miesiąca w Poznaniu rozpocznie się projekt mieszkania interwencyjnego dla dorosłych osób LGBT+, które doświadczają przemocy. Na razie program będzie miał charakter pilotażowy. Wybrano podmiot, który zrealizuje zadanie.

 

Mieszkanie interwencyjne skierowane jest do osób ze środowiska LGBT+, które doświadczają wykluczenia ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz przemocy, często związane także z kryzysem bezdomności.

Jak wynika ze statystyk, osoby LGBT+ często po ujawnieniu swojej orientacji czy też tranzycji płci doświadczają kryzysu bezdomności i spotykają się z przemocą. Mieszkanie interwencyjne ma pomóc w odzyskaniu równowagi życiowej oraz uzyskaniu specjalistycznego wsparcia.

„Potrzebę takiego rozwiązania zasygnalizowała wyraźnie Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej, która wskazała, że osoby LGBT+ potrzebują tego typu wsparcia. Dlatego wychodzimy z tą inicjatywą w Poznaniu. Projekt jest pilotażowy, jego ważną częścią jest raport, który na koniec roku powinien przygotować realizator.” – wyjaśnia Bartłomiej Ignaszewski, miejski radny, który wnioskował o zabezpieczenie w budżecie miasta pieniędzy na realizację programu.

Po podjęciu decyzji o stworzeniu mieszkania interwencyjnego, Miasto ogłosiło konkurs na realizatora zadania. Złożono dwie oferty. Zwycięzcą okazało się być Stowarzyszenie Grupa Stonewall, które uzyskało 97,6 pkt na 100 możliwych, podczas gdy konkurencyjna oferta, nie uzyskała żadnego punktu.

Stowarzyszenie wynajmie trzypokojowy lokal na terenie Poznania, które zostanie przygotowane i wyposażone na przyjęciu osób w potrzebie. Zgodnie z regulaminem, osoby, które będą z niego korzystać, będą mogły to robić przez maksymalnie miesiąc. W szczególnych przypadkach możliwe będzie wydłużenie pobytu do trzech miesięcy.

Realizator programu musi zapewnić schronienie, nocleg, a także interwencyjną pomoc doraźną w postaci wyżywienia, środków higieny osobistej i ubrania. Dostępne ma być także wsparcie specjalistów w ramach dostępnej już w Poznaniu pomocy społecznej.

Ze względów bezpieczeństwa lokatorów, adres mieszkania będzie utajniony.

Jak wyjaśnia Miasto, w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które doświadczają długofalowej i dotkliwej przemocy, a także osoby młode, w wieku 18-24 lata oraz starsze, po 60. roku życia, które są w trudnej sytuacji i kondycji życiowej.

Miasto Poznań przeznaczy na realizację zadania 60 tysięcy złotych. Na razie program będzie miał charakter pilotażowy, od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.