IX edycja konkursu w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi

Nawet 10 tysięcy złotych dofinansowania można otrzymać na realizację projektu w ramach konkursu „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”. Wsparcie jest częścią programu „Wielkopolska odnowa wsi”.

 

To już dziewiąta edycja konkursu „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”. W tym roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy na ten cel 350 tysięcy złotych. Jeden projekt może uzyskać do 10 tysięcy wsparcia.

Celem jest przede wszystkim promocja i pomoc dla przedsięwzięć związanych z ideą odnowy wsi, wspierających społeczności lokalne, pobudzające aktywność mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz rozwoju miejscowości oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i charakteru obszarów wiejskich.

W ubiegłym roku w ramach konkursu wsparto 39 projektów z Wielkopolski spośród 77 zgłoszeń. Dzięki nim powstały m.in. miejsca wypoczynku, spotkań i organizacji wydarzeń, które pomagają w integracji lokalnej społeczności.

Jak wyjaśnia Urząd Marszałkowski, projekt powinien obejmować działania promujące ideę odnowy wsi, które mogą dotyczyć realizacji niewielkiego projektu inwestycyjnego. To m.in. zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, wykonanie prac remontowych, naprawę elementów małej architektury czy też doposażenie istniejących obiektów sportowych.

Maksymalna kwota dotacji zgłoszonego projektu to 10 tys. zł i nie więcej niż 80% wartości całkowitego kosztu zadania. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia.