Ruszają dwie nowe poradnie psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci

Od poniedziałku w Wielkopolsce rozpoczną prace dwie nowe poradnie psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Placówki będą działać w Lesznie i podpoznańskim Luboniu.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ) podał, że bezpłatnej pomocy potrzebującym będzie udzielać teraz łącznie 14 placówek w regionie. NFZ zamierza zakontraktować trzy kolejne poradnie – ponownie został na nie ogłoszony konkurs.

 

Obie otwierane od poniedziałku poradnie prowadzi ten sam podmiot. Fundusz podpisał z nimi kontrakt do końca września 2023 r. Pierwsza, zlokalizowana w Luboniu, obejmie swoim zasięgiem teren powiatu poznańskiego, poza Swarzędzem, gdzie podobna placówka już funkcjonuje. Poradnia w Lesznie będzie przyjmować młodych pacjentów z Leszna, powiatu leszczyńskiego i wolsztyńskiego.

 

“Kluczowe jest dla nas, żeby dzieci i młodzież mogły otrzymać szybką pomoc jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Szczególnie, że epidemia koronawirusa mogła pogłębić pewne problemy, a często także do nich doprowadzić. Chcemy, żeby młodzi pacjenci i ich opiekunowie wiedzieli, że mogą bezpłatnie skorzystać z takich świadczeń” – powiedziała dyrektor WOW NFZ Agnieszka Pachciarz.

 

Wielkopolski oddział NFZ chce w najbliższym czasie zakontraktować kolejne poradnie dla grup powiatów: pilskiego i złotowskiego; gostyńskiego i rawickiego oraz jarocińskiego i średzkiego.

“Postępowanie konkursowe już trwa, na oferty zainteresowanych podmiotów czekamy do 23 marca. Poradnie będą finansowane według ryczałtu. Oznacza to stałą kwotę za rok kontraktu. Obecnie wynosi ona ok. pół mln zł rocznie” – poinformował Fundusz.

Otwierane w poniedziałek poradnie będą udzielały świadczeń na pierwszym z trzech poziomów referencyjnych obowiązującego od kwietnia 2020 r. modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Oznacza to pomoc młodym pacjentom udzielaną przez psychologów i terapeutów w lokalnych poradniach.

“W takiej poradni pracują co najmniej cztery osoby – psychologowie i terapeuci. Co ważne – w zespole tym nie psychiatry. Do jego poradni trafia się na drugim poziomie opieki, jeśli niewystarczająca okaże się pomoc psychologa i terapeuty” – powiedziała Pachciarz.

NFZ przypomniał, że nowy model opieki został wprowadzony, żeby lepiej dostosować profil pomocy do potrzeb pacjenta. Zapobiega to trafianiu dzieci od razu na oddziały szpitalne, co zdarzało się wcześniej. Obecnie opieka szpitalna znajduje się na trzecim poziomie.

 

Wśród świadczeń, których udzielają poradnie psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży są m.in. porada psychologiczna; sesja psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej; porada domowa czy wizyta środowiskowa.

 

WOW NFZ zapewnił, że czas oczekiwania na otrzymanie pomocy “nie powinien być długi”. Według aktualnych danych otwarte już poradnie psychologiczno-terapeutyczne często nie przekraczają 40 proc. wykonania zakładanej liczby świadczeń. Wyjątkiem jest placówka w Obornikach, która dotąd zrealizowała cel na poziomie około 80 proc. 

autor: Rafał Pogrzebny