Miasto otrzymało ekspertyzę dotyczącą budowy trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka

Miasto Poznań otrzymało ekspertyzę wykonaną w związku z planowanym wybudowaniem trasy tramwajowej w ciągu ul. Ratajczaka. Badania miały sprawdzić poziom drgań i ich oddziaływanie na okoliczne budynki.

 

Wykonanie ponownej ekspertyzy zleciło Miasto Poznań po konsultacjach społecznych, w których mieszkańcy zgłaszali zaniepokojenie dotyczące wpływu trasy tramwajowej na okoliczne budynki. Zwracano uwagę na drgania, które wywołają przejeżdżające tamtędy tramwaje.

Ekspertyza miała na celu ocenę aktualnej sytuacji w zakresie drgań, a następnie analizę zestawiono z założeniami projektowymi.

W ramach działań wykonano pomiary i obliczenia w kilkunastu budynkach znajdujących się przy ulicach: Ratajczaka i Niezłomnych na odcinku od ulicy 27 Grudnia i plac Wolności do ulicy Stanisława Matyi. 

Wybrano budynki pochodzące z różnych okresów historycznych oraz w różnych stanie technicznym.

Jak poinformowało Miasto po otrzymaniu dokumentu, ekspertyza potwierdziła poprawność zamierzeń związanych z wprowadzeniem wibroizolacji torowiska, w systemie, który zastosowano na przebudowanej ul. św. Marcin. Zdaniem autorów ekspertyzy, rozwiązanie ma uchronić przed pogorszeniem komfortu użytkowania i stanu technicznego obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy.

Pozytywnie oceniono także planowane zastosowanie “cichej technologii torowiska”, co wytłumi drgania i ograniczy hałas. Przewidziany jest montaż mat antywibracyjnych, a torowisko ma zostać wypełnione masą poliuretanową.

Zgodnie z projektem na jezdniach ułożona zostanie cicha nawierzchnia, co w połączeniu z nową organizacją ruchu ograniczającą ruch tranzytowy, ma pozytywnie wpłynąć na komfort akustyczny mieszkańców. Miasto wskazuje, że w założeniach przewidziano, że wprowadzone zmiany nie tylko nie zwiększą niedogodności związanych z ruchem ulicznym, ale nawet zmniejszy hałas mimo poprowadzenia tam trasy tramwajowej.

Inwestycja planowana jest w ramach II etapu Projektu Program Centrum.