Ostatni moment na zgłoszenia do Nagrody Artystycznej i Stypendium dla Młodych Twórców

Jeszcze tylko przez nieco ponad tydzień można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz ubiegać się o stypendium dla młodych twórców.

 

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania przyznawana jest już od 30 lat. To uhonorowanie artystów i artystek, którzy swoją twórczością przyczynili się m.in. do szerzenia kultury i budowania dziedzictwa kulturowego Poznania.

Stypendium dla młodych twórców skierowane jest dla osób w wieku 16-31 lat i ma umożliwić dalszy rozwój artystyczny młodych talentów.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać radni Miasta Poznania, członkowie kapituły, dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej, a także działające w Poznaniu instytucje kultury, szkoły, stowarzyszenia i fundacje.

Wypełnione wnioski można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku dokumenty należy dostarczyć osobiście do budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46 (Biuro Podawcze znajduje się w holu głównym) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania – Wydział Kultury, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań. Wnioski można dostarczyć także drogą elektroniczną. W tym wypadku podpisany i zeskanowany dokument w formacie PDF lub JPG należy przesłać na adres e-mail: kl@um.poznan.pl

Zarówno do Nagrody jak i do stypendium zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2021 roku.