Biblioteka Raczyńskich chce ustawić w Poznaniu książkomaty

Biblioteka Raczyńskich rozpoczęła konsultacje z poznańskimi radami osiedla w sprawie ustawienia książkomatów. Dzięki temu więcej osób będzie mogło zyskać dostęp do bibliotecznych zasobów, nawet w miejscach odległych od filii.

Sieć książkomatów w Poznaniu ma powstać wramach projektu „Sztuczna inteligencja w służbie książki”. W przeciwieństwie do innych polskich miast, w stolicy Wielkopolski książkomaty mają stanąć w miejscach odległych od filii bibliotecznych. W ten sposób Biblioteka Raczyńskich chce poprawić dostęp do swoich zasobów dla wszystkich mieszkańców.

Książkomaty zapewnią wygodny sposób wypożyczeń książek.

Projekt realizowany przez instytucję obejmuje także m.in. podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek poprzez wykorzystanie najnowszych technologii, a także metod wyboru i zakupu książek, katalogowania i ich udostępniania.

W ramach projektu ma powstać także system rekomendacji literackich dla czytelników, który będzie analizował m.in. informacje o wypożyczonych i czytanych książkach danego użytkownika.

Biblioteka chce także zorganizować festiwal Ludzie Książki, który obejmie spotkania autorskie, panele dyskusyjne i warsztaty.

Na razie Biblioteka Raczyńkich konsultuje możliwe lokalizacje ustawienia książkomatów na poszczególnych osiedlach Poznania. Decyzje prawdopodobnie zapadną wkrótce.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 993 157,96 złotych, z czego kwota dofinansowania ze środków MF EOG 2014 – 2021 to 1 694 184,26 złotych.