Na Łazarzu zniknie kolejna zieleń? Skwer może zastąpić.. parking dla pracowników przychodni

Zamiast skweru… parking? Takie pomysł pojawił się w kontekście drzew i zielonego skweru u zbiegu ul. Stablewskiego i Kasprzaka. W ich miejscu miałyby powstać miejsca parkingowe dla personelu pobliskiej przychodni. Pomysł wywołał oburzenie lokalnej społeczności, a sprawie chce się przyjrzeć wiceprezydent Miasta.

 

Rada Osiedla św. Łazarz poinformowała, że Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zwrócił się do radnych z prośbą o opinię w sprawie wycinki drzew i likwidacji skweru u zbiegu ul. Kasprzaka i Stablewskiego na rzecz budowy parkingu dla pracowników pobliskiej przychodni.

Rada poinformowała, że wyraziła stanowczy sprzeciw wobec takich planów, podkreślając, że placówka ma już dwa parkingi, a samo osiedle jest jednym z tych w Poznaniu, na których występuje bardzo duży problem z zanieczyszczeniem powietrza, przy jednoczesną niską dostępnością terenów zielonych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wskazano, że zieleniec przy przychodni jest jednym z nielicznych w okolicy, a pomysł likwidacji skweru jest „sprzeczny ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania, Planem Adaptacji do Zmian Klimatu, Programem Rewitalizacji Śródmieścia, a także z prowadzoną przez Miasto polityką transportową.

Radni podkreślili, że nie widzą powodu, by likwidować zielony teren tylko po to, by zapewnić pracownikom przychodni możliwość ominięcia wprowadzanej na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania.

Rada osiedla wysłała stosowne pisma do ZKZL i otrzymała odpowiedź o „wstrzymaniu na tę chwilę” planu wycinki drzew. Zarówno radni jak i mieszkańcy obawiają się, że oznacza to po prostu przesunięcie terminu realizacji budowy parkingu i wkrótce ostatni zielony teren w okolicy zamieni się w kolejny betonowy plac.

Sprawą zainteresował się Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, który poinformował, że jako osoba odpowiedzialna za nadzór nad ZKZL przyjrzy się tematowi. Jak zauważył, przechodnia wymaga remontu i poprawy jakości ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jednak „nie ma uzasadnienia” dla budowy parkingu kosztem zieleni.