Pogoda sprzyja – prace na łazarskich ulicach w Strefie Płatnego Parkowania

Jeszcze w tym tygodniu zostaną przeprowadzone prace związane ze zmianą organizacji ruchu i parkowania na ul. Iłłakowiczówny, Wojskowej, Gottgera i Siemiradzkiego.

 

Pierwotny harmonogram prac przy wdrażaniu zmian w organizacji ruchu na kolejnych ulicach Łazarza musiał zostać zmieniony z uwagi na niekorzystną pogodę. Zgodnie z aktualnymi planami w czwartek nowe oznakowanie poziome zostanie wykonane na ul. Iłłakowiczówny i Siemiradzkiego, a dzień później na ul. Wojskowej i Grottgera.

Ulica Iłłakowiczówny została już przygotowana do malowania oznakowania poziomego. Po wprowadzeniu w tym miejscu ruchu jednokierunkowego wygrodzony został wschodni pas jezdni, na którym wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe. Podobnie jak na wszystkich ulicach jednokierunkowych w łazarskiej i wildeckiej SPP pojawi się tutaj kontraruch rowerowy, umożliwiający rowerzystom jazdę od ul. Grunwaldzkiej w stronę ul. Wyspiańskiego.

Na ul. Siemiradzkiego zachowany zostanie dotychczasowy ruch w jednym kierunku od ul. Ułańskiej w stronę ul. Matejki. Zmieni się natomiast sposób parkowania. Skośne miejsca postojowe po północnej stronie zastąpione zostaną miejscami równoległymi na jezdni na całej długości ulicy. Miejsca postojowe po południowej stronie pozostaną równoległe, ale będą przesunięte całkowicie na jezdnię (obecnie parkowanie odbywa się tutaj częściowo na chodniku). Zaplanowano tu również wprowadzenie kontraruchu dla rowerzystów jadących od ul. Matejki do ul. Ułańskiej.

Nowa organizacja ruchu na ul. Wojskowej będzie wprowadzana na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Grunwaldzkiej. Pozostanie ona drogą dwukierunkową, a równoległe miejsca postojowe będą wyznaczone na jezdni, po zachodniej stronie. Na wysokości ul. Wojskowej 5 na jezdni zainstalowane zostaną wyspowe progi spowalniające, a na cały odcinku objętym zmianami obowiązywać będzie ograniczenie prędkości jazdy do 30km/h. Co istotne dla mieszkańców tej ulicy, nowe oznakowanie poziome będzie malowane wyłącznie na jezdni, dlatego też nie ma konieczności przestawiania na czas prac aut zaparkowanych na obecnych miejscach postojowych na chodniku.

Obowiązujący na ul. Grottgera ruch jednokierunkowy również będzie utrzymany – auta pojadą tędy od ul. Matejki w stronę ul. Ułańskiej. Na całym odcinku, po obu stronach wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe na jezdni, w tym pięć „kopert” dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki kontraruchowi dopuszczona będzie jazda rowerem „pod prąd”, czyli od ul. Ułańskiej do ul. Matejki.

Harmonogram prac:

ul. Iłłakowiczówny i Siemiradzkiego – 25 marca br.

ul. Wojskowa i Grottgera – 26 marca br.

ul. Wyspiańskiego – 31 marca br.

Prace na każdej z ulic powinny zakończyć się po jednym dniu, ale zarówno rozpoczęcie, jak i czas trwania robót wciąż jest uzależniony od pogody.

Podczas prac na wymienionych wyżej ulicach (z wyjątkiem ul. Wojskowej) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na wskazanych wyżej ulicach zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu i zweryfikowaniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapem 1 i 2 wdrażania SPP na Łazarzu.