W Poznaniu powstanie nowa droga rowerowa. Tym razem na Ławicy

Na poznańskiej Ławicy powstanie nowa droga rowerowa. Rowerzyści będą mogli w bezpieczny i wygodny sposób poruszać się wzdłuż ul. Złotowskiej.

Inwestycja to projekt Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, który obejmuje budowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Złotowskiej. Obecnie na większości odcinka objętego projektem jest jedynie nieutwardzone pobocze bez chodnika. Inwestycja ma zwiększyć komfort i bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.  Usprawni także rowerowy wyjazd z Ławicy i pobliskiego Skórzewa do centrum Poznania.

Chodnik i droga rowerowa planowane są po południowo-wschodniej stronie ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rezedową.

“Na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej chodnik i droga rowerowa będą rozdzielone. Planowana szerokość drogi rowerowej na tym fragmencie to 2 metry, natomiast chodnika – 1,5-2 metry (w zależności od uwarunkowań terenu). Nieco mniej miejsca jest na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej, dlatego powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. Dalej trasa połączy się z istniejącą infrastrukturą prowadzącą w stronę ul. Bukowskiej i centrum miasta. Na całym odcinku objętym inwestycją wykonane zostanie odpowiednie oznakowanie, a skrzyżowania uwzględniać będą nową infrastrukturę” – wyjaśnia Paulina Nowicka z PIM.

Inwestycja obejmie także kanalizację deszczową na odcinku od ul. Owczej do ul. Perzyckiej oraz przepusty drogowe, a także przebudowę przystanków autobusowych na trasie, które zyskają nowe wiaty i elementy małej architektury.

Na odcinku wzdłuż ogródków działkowych, pomiędzy przystankami autobusowymi Złotowska-Działki a Owcza, powstaną miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci.

Łącznie w ramach planowanych prac powstanie ok. 1,7 km trasy rowerowej z chodnikiem. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.