Byłe koczowisko bezdomnych na terenie Rezerwatu Żurawiniec uprzątnięte

Po dawnych koczowisku bezdomnych na terenie Rezerwatu Żurawiniec nie ma już śladu. Teren został uprzątnięty.

 

Śmieci komunalne, stare palety, meble, worki foliowe, opony, a także szereg innych odpadów – jeszcze do niedawna właśnie tak wyglądał teren po opuszczonym koczowisku bezdomnych na terenie Rezerwatu Żurawiniec.

W połowie miesiąca rozpoczęły się prace porządkowe, które miały na celu uprzątnięcie bałaganu i przywrócenie naturze swobody rozwoju.

Strażnik rejonowy Referatu Północ wykonał dokumentację fotograficzną i przekazał ją leśniczemu z Zakładu Lasów Poznańskich. Podjęto odpowiednie kroki, dzięki którym, jak informuje straż miejska, uprzątnięto bałagan.

Rezerwat wygląda obecnie o wiele lepiej i jest bardziej przyjazny roślinom, zwierzętom i owadom, które żyją na jego terenie.