Kontynuacja Programu Centrum – zmiany w organizacji ruchu

Rozpoczyna się kolejny etap prac w ramach Projektu Centrum. Od dziś, 29 marca, zmieni się organizacja ruchu na obszarze, na którym będą prowadzone roboty budowlane.

 

W poniedziałek wykonawca inwestycji przejmie plac budowy i rozpocznie na nim niezbędne prace pomiarowe i przygotowawcze. Ruch tramwajowy i samochodowy na odcinkach przeznaczonych do przebudowy zostanie w tym czasie utrzymany, jednak ul. Św. Marcin oraz Al. Marcinkowskiego od ul. Podgórnej do pl. Wolności zostaną zawężone – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Od tego samego dnia w rejonie placu budowy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Zmieni się również nieznacznie lokalizacja przejścia dla pieszych przez ul. Św. Marcin, w rejonie skrzyżowania z ul. Piekary.

Rozpoczynająca się inwestycja jest kontynuacją realizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania. W odnowionym centrum kluczową rolę będzie odgrywał sprawny transport publiczny, ruchy pieszy i rowerowy. Na zmianach mają zyskać także okoliczny handel i usługi.

Zasadnicze roboty budowlane, związane z realizacją kolejnego etapu Programu Centrum, będą mogły rozpocząć się po zakończeniu przesadzania zieleni na Al. Marcinkowskiego, instalacji tymczasowego toru oraz sieci trakcyjnej na pl. Wiosny Ludów, a także wykonaniu przejazdów technicznych potwierdzających możliwość ich użytkowania. 

Na drugą dekadę kwietnia planowane jest zamknięcie ruchu na placu budowy. Docelowo na placu budowy zachowane mają być jedynie dojścia do posesji oraz możliwość wjazdu na wewnętrzne parkingi dla mieszkańców kamienic. Utrzymana zostanie „droga życia” i możliwość przejazdu samochodów uprzywilejowanych, a także – w określonych godzinach – dostaw do lokali użytkowych i sklepów.

Według harmonogramu zaplanowane prace mają zakończyć się w trzecim kwartale 2022 roku. W ich efekcie pomiędzy ul. Ratajczaka i Podgórną zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Na pozostałym odcinku ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h. Poprzez rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego zwiększy się również bezpieczeństwo. 

W ramach inwestycji poszerzone zostaną chodniki, przebudowana jezdnia, wymienione i przesunięte zostanie torowisko tramwajowe, wyznaczony zostanie ciąg przeznaczony dla ruchu rowerowego, infrastruktura podziemna ulegnie modernizacji i wymianie, pojawi się nowe oświetlenie i zieleń.

Przebudowany fragment ul. Św. Marcin będzie miał jednokierunkową jezdnię, jedno torowisko tramwajowe (drugie, dziś nieczynne, zostanie zlikwidowane) i szerokie chodniki. Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie nawiązywała wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie wykonana z kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. Na południowym odcinku chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie nawiązywała do układu nawierzchni przed kościołem. Wykonana zostanie z kostki bazaltowej i płyt granitowych.

Nawierzchnia jezdni torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do Podgórnej pokryje – podobnie jak na przebudowywanym odcinku ul. Św. Marcin – granit strzeliński. Nowy tor tramwajowy pomiędzy ul. Św. Marcin a pl. Wolności przebiegał będzie w linii prostej.

Odbudowane zostaną też schody przy kościele pod wezwaniem św. Marcina, obok którego powstanie aluminiowy pylon z przeszkloną gablotą, w której umieszczona zostanie makieta kościoła wraz z historyczną wieżą, zrekonstruowaną na podstawie materiałów archiwalnych. Zwieńczenie pylonu stanowić ma reflektor rzucający po zmroku w górę słup światła.

Naprzeciwko kościoła, u zbiegu ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego, na słupie oświetleniowo-trakcyjnym zaplanowano montaż projektora mappingu świetlnego. Będzie wyświetlał rysunek rzutu historycznej wieży kościelnej na posadzkę i schody przed kościołem.