Ostatnie drzewa znikają sprzed Hotelu Rzymskiego

Ostatnie klony i cisy opuszczają swoją wieloletnią lokalizację przed Hotelem Rzymskim na al. Marcinkowskiego. Dobiega proces przesadzania roślin w związku z realizacją kolejnego etapu Projektu Centrum, czyli przebudowy centrum miasta.

 

Na podstawie uzgodnień z Zarządem Zieleni Miejskiej, przesadzane są drzewa oraz krzewy, które rosły w pasie drogowym na al. Marcinkowskiego przed Hotelem Rzymskim. To roślinność, która koliduje z planowaną w tym rejonie przebudową w ramach Projektu Centrum.

Łącznie 11 klonów pospolitych i cisów pośrednich trafi do Parku Rataje. Jeśli się nie przyjmą, wykonawca będzie musiał je wymienić na egzemplarze o takich samych parametrach.

Co z al. Marcinkowskiego? Zgodnie z planem, nasadzonych będzie tam 36 nowych dębów kolumnowych, które mają stworzyć nową perspektywę widokową na ul. Paderewskiego i Muzeum Narodowe. W ramach prac w tym rejonie, posadzone będą także m.in. berberysy i irgi.