Zmienia się ul. Sikorskiego

Wprowadzane są zmiany na ul. Sikorskiego, gdzie organizacja ruchu ma byc uporządkowana, a ulica zyskać nową zieleń.

 

W poniedziałek rozpoczynają się kolejne prace na ul. Sikorskiego, na której wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu i sadzona jest nowa zieleń.

Zmiany pozwolą na zagospodarowanie części przestrzeni zielenią. Docelowo, ulica zyska ponad 1000 sztuk zieleni niskiej oraz 5 drzew.

Prace podzielono na cztery etapy i skoordynowano je z wprowadzaniem nowego oznakowania parkowania w związku z wdrażaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Zakończono już pierwszy etap, który objął odcinek od ul. 28 Czerwca 1956 roku do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego po północnej stronie ulicy.

Parkowanie odbywa się tu równolegle do jezdni, a część przestrzeni dotychczas zajmowanej przez samochody odbrukowano i wykonano tam nasadzenia. Zamontowano także nową ławkę.

Dziś mają rozpocząć się prace w ramach drugiego etapu. Dotyczyć będą odcinka od ul. Prądzyńskiego do ul. Umińskiego, także po północnej stronie jezdni.