Poznań dopłaci do inwestycji związanych z małą retencją

Mając na uwadze postępujące zmiany klimatyczne oraz problemy z zasobami wody w Polsce, Miasto Poznań będzie dofinansowywać rozwiązania mające na celu zatrzymywanie i ponowne wykorzystanie wody opadowej.

 

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania radni przyjęli program dotacyjny na działania proekologiczne w zakresie wykorzystywania wód opadowych.

Celem naturalnej retencji na miejskim obszarze jest przede wszystkim niemarnowanie wody i odciążenie sieci wodociągowej. Woda opadowa ma nie spływać do kanalizacji deszczowej i dalej do Warty, a być wykorzystana w miejscu, w którym pada np. do podlewania terenu. Poprawi to także lokalny mikroklimat i pozytywnie wpłynie na roślinność.

Miejscy urzędnicy zdają sobie sprawę z faktu, że do skutecznego działania małej retencji potrzebne są nie tylko miejskie inwestycje, ale także działania samych mieszkańców i przedsiębiorców. By zachęcić ich do korzystnych dla środowiska rozwiązań, powstał program dotacyjny na wykonanie systemów deszczowych i zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych.

Stworzenie systemu retencji wód opadowych jest jednym z kluczowych działań służących poprawie warunków środowiskowych w Poznaniu. Zadanie to wymaga szeregu dużych inwestycji, do których się przygotowujemy. Przeprowadziliśmy inwentaryzację infrastruktury. Opracowaliśmy systemowe rozwiązania. Wyzwania spoczywają jednak także na samych mieszkańcach. Dlatego chcemy zachęcić poznaniaków i poznanianki do gromadzenia i zagospodarowywania wód opadowych – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Dofinansowanie mogą otrzymać mieszkańcy Poznania – osoby prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i instytucje. Nieruchomość, na jaką przysługuje dofinansowanie, musi znajdować się na terenie Poznania (wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać inny tytuł prawny pozwalający na dysponowanie nieruchomością).

Dotacja może pokryć do 80% kosztów inwestycji. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tysięcy złotych, pozostali do 5 tysięcy złotych.

W tym roku na realizację programu Miasto przeznaczy 500 tysięcy złotych. Nabór wniosków ma rozpocząć się w kwietniu, a dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń.