Będą sezonowe patrole wodne na Warcie? Policja i straż miejska czuwałaby nad bezpieczeństwem z poziomu rzeki

Czy w czasie sezonu na Warcie służby powinny pełnić służbę patrolową? W ten sposób funkcjonariusze mogliby obserwować wydarzenia na terenach nadwarciańskich z poziomu rzeki. O utworzenie takiego systemu zaapelował jeden z radnych.

 

Wystarczy kilka godzin ciepła, by na terenach nadwarciańskich pojawiły się grupy wypoczywających osób. W trakcie sezonu wiosenno-letniego, gdy pogoda ku temu sprzyja, to miejsca, które z roku na rok są coraz bardziej wypełnione wypoczywającymi poznaniakami i turystami. Wiele osób spędza tam czas także wieczorami.

Choć na terenach nadwarciańskich w ostatnim czasie wykonano prace mające na celu nie tylko zwiększenie ich atrakcyjności, ale także bezpieczeństwa, poprzez m.in. instalację oświetlenia i systemu monitoringu, a patrole straży miejskiej i policji pojawiają się w tych rejonach regularnie, to wiele osób zwraca uwagę na potrzebę jeszcze większego zaangażowania w podnoszenie bezpieczeństwa wypoczywających na brzegu.

Radny Andrzej Rataj zaproponował, by w ramach prewencji, a także działań ratowniczych, w czasie sezonu wprowadzić patrole wodne, które byłyby realizowane na Warcie przez funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Podobne rozwiązania stosowane są w innych polskich miastach oraz w krajach europejskich.

Dzięki temu funkcjonariusze mogliby obserwować tereny nadwarciańskie z poziomu rzeki przy użyciu łodzi motorowych i w razie potrzeby interweniować lub udzielić pomocy.

Obecnie na Warcie prowadzone są głównie działania policji z Komisariatu Wodnego, choć mają głównie charakter zadaniowy, a dodatkowe patrole sezonowe mogłyby być częstsze, regularne i niezależne od innych działań Komisariatu Wodnego.

Radny zwrócił się w interpelacji z prośbą o informację, czy rozwiązanie dotyczące sezonowych patroli wodnych było rozważane w przeszłości, a także czy jest możliwe jego wprowadzenie w Poznaniu.