Poznań chciał ubiegać się o dotację w programie Senior+, ale… nie znalazł lokalu spełniającego wymogi konkursu

Miasto Poznań nie zdecydowało się na złożenie wniosku w ramach programu Senior+ o wsparcie dla samorządu. Powodem okazały się… regulacje konkursowe.

 

Program Senior+ prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na lata 2021-2025 zakłada wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia zadań w ośrodkach wsparcia dla seniorów.

O dotacje mogą ubiegać się jednostki gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Lokale, w których mają być realizowane zadania w ramach programu Senior+ muszą spełniać szereg wytycznych, które… okazały się przeszkodą dla stolicy Wielkopolski.

Odpowiadając na interpelację radnego Łukasza Kapustki, wiceprezydent Poznania, Jędrzej Solarski wskazał, że Miasto chciało złożyć wniosek o dotację na utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+, jednak nie udało się znaleźć odpowiedniego lokalu na ten cel.

Miasto zwróciło się z prośbą do PTBS, ZKZL Sp. z o.o., SM Młodych, SM Winogrady, SM Jeżyce, SM Grunwald, Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Młodzieżowego Dom Kultury Nr 2, Domu Kultury Stokrotka oraz Fundacji na Rzecz Ludzi Osamotnionych Srebrne Lata. Żaden z podmiotów nie był jednak w stanie wskazać lokalu, który spełniałby szereg wymogów przedstawionych w wytycznych konkursowych.

Wśród wymogów znalazły się m.in. zapisy o tym, że w lokalu muszą znajdować się: pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań; pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków; łazienka wyposażona w dwie toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę; wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni; pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie dostosowane do wieku uczestników; pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele; łazienka wyposażona w prysznic z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem .

W związku z brakiem odpowiedniego lokalu, który umożliwiałby utworzenie Klubu Senior+, Miasto podjęło decyzję o odstąpieniu od złożenia wniosku o dotację w ramach konkursu.