Mniej betonu, więcej zieleni – Park Tysiąclecia czeka rewitalizacja

Już wkrótce jeden z ratajskich parków – Park Tysiąclecia – zostanie zrewitalizowany. Odnowione będą alejki, zniknie część betonu i pojawi się więcej zieleni.

 

Park w tej części Poznania miał powstać już w latach 20. XX wieku, jednak wówczas plany nie doszły do skutku z uwagi na sprzeciw grupy przyrodników. W 1931 roku ogłoszono konkurs na zagospodarowanie terenu, jednak jego realizacja możliwa była dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Ostatecznie park, który obecnie ma nazwę Tysiąclecia, został udostępniony mieszkańcom w lipcu 1966 jako pierwszy z pięciu nowych, które były planowane na terenie miasta. Prace wykończeniowe zakończono w 1970 roku.

Obecnie jest to jeden z popularniejszych parków w mieście, z którego chętnie korzystają przede wszystkich mieszkańcy okolicznych ratajskich osiedli.

Przez lata alejki w parku uległy zniszczeniu. Obecnie duża część nawierzchni bitumicznej jest popękana i nierówna co zmniejsza komfort i bezpieczeństwo poruszania się po ścieżkach. W ramach rewitalizacji alejki zostaną przebudowane. Wymieniona zostanie konstrukcja dla istniejących alei, które zostaną nieco zwężone. Część zyska także nową nawierzchnię mineralno-żywiczną. W pozostałych miejscach zostanie wymieniona i utwardzona.

W ramach prac zlikwidowane zostaną te ciągi piesze, które nie są wykorzystywane przez spacerowiczów. Podobny los czeka schody i murki. Dzięki „odbetonowaniu” terenu, możliwe będzie zwiększenie ilości terenu zielonego. W miejscach po zlikwidowanym betonie będzie zasiana trawa, pojawią się także nowe drzewa i krzewy.

Zgodnie z planem, po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu, wykonawca będzie miał 180 dni na realizację robót.