Kombatanci Poznańskiego Czerwca mogą ubiegać się o wsparcie finansowe

Kombatanci Poznańskiego Czerwca mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach pomocy rządowej. Wnioski można składać do końca miesiąca.

 

Pomoc skierowana jest do czynnych uczestników Czerwca ’56, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, represji lub mieli szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom robotniczego zrywu. Na środki finansowe mogą liczyć osoby, które obecnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc może dotyczyć także małżonków nieżyjących już uczestników Poznańskiego Czerwca.

Uczestnicy Poznańskiego Czerwca ‘56 poświęcili wiele w imię walki o wolność, buntując się przeciwko komunistycznej dyktaturze. Dzięki tej inicjatywie możemy pomóc bohaterom tamtych wydarzeń, którzy swój heroizm przypłacili wieloma represjami oraz narażeni byli na brutalność ówczesnego aparatu bezpieczeństwa – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Rząd przeznaczył na pomoc dla kombatantów 500 tysięcy złotych.

Wnioski należy składać do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile do 30 kwietnia. Z uwagi na zagrożenie pandemią, wnioski należy przesyłać pocztą na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec’56”.

W wyjątkowych sytuacjach można je składać osobiście w skrzynce podawczej wystawionej przed holem głównym urzędu wojewódzkiego w Poznaniu. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 roku. Złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu.

Co ważne, przewidziano uproszczoną procedurę dla osób, które w okresie od 2006 do 2020 roku złożyły wniosek i został on rozpatrzony pozytywnie. 

Wnioski będzie rozpatrywać komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego, składająca się z pracowników urzędu oraz przedstawicieli organizacji zrzeszających uczestników Poznańskiego Czerwca.