Sześciu chętnych na przebudowę ulic Trzebiatowskiej i Tczewskiej

W przetargu na wykonawcę przebudowy ul. Trzebiatowskiej i Tczewskiej złożono sześć ofert. Obecnie trwa ich analiza, a po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem i przeprowadzeniu inwestycji, okoliczni mieszkańcy zyskają nową, bezpieczniejszą drogę.

 

Inwestycja obejmuje fragment ulicy od ul. Elbląskiej do ul. Tczewskiej, który znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h. W ramach prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej, dzięki czemu w ciepłe dni w okolicy nie będzie unosił się kurz, a po opadach nie będą tworzyły się dziury i błoto.

Ulica będzie dostosowana do ruchu jednokierunkowego z dopuszczonym kontraruchem rowerowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zamontowane będą dwa progi zwalniające.

Zapewnione zostanie także odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej.

Kolejnym etapem tej samej inwestycji będzie przebudowa sąsiedniej ul. Tczewskiej na odcinku od ul. Trzebiatowskiej do ul. Lubowskiej. Ułożona zostanie tam nowa nawierzchnia, powstanie odpowiednie odwodnienie, chodniki zostaną przebudowane, oświetlenie wymienione, a na ulicy pojawi się zatoka autobusowa.

Inwestycja ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców.

Do ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu zgłosiło się sześć podmiotów. Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, jaką spółka zamierza przeznaczyć na inwestycję. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.