Są chętni na wybudowanie sali gimnastycznej na Minikowie. Wszyscy oferują przyspieszenie robót

Nie brakuje chętnych do wybudowania nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 59 na poznańskim Minikowie. W przetargu zgłoszono osiem ofert.

 

Sala ma powstać w sąsiedztwie istniejącego budynku szkoły, między boiskiem a asfaltowym placem. Z lotu ptaka ma przypominać kształtem literę L i uzupełnić teren szkoły, domykając zewnętrzny plac od strony zachodniej i południowej.

Sala będzie miała ok. 430 m2 powierzchni i zapewni dogodne warunki do zajęć sportowych dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców. Inwestycja obejmie także budowę łącznika między salą a budynkiem szkoły. W łączniku powstanie pokój trenera, magazyn, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz kotłownia.

Na placu między budynkami, który także czeka przebudowa w ramach zadania, zostanie zagospodarowany teren służący m.in. jako miejsce apeli szkolnych.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał także poprowadzić niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym kanalizację sanitarną, przyłącze gazowe, przyłącza wodociągowe, kanalizację deszczową i sieć światłowodową. Całość zyska także oświetlenie i monitoring.

Zagospodarowany zostanie teren wokół inwestycji – powstanie chodnik i droga pożarowa, a obecny parking zostanie rozbudowany o siedem nowych miejsc postojowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Istniejący wjazd od strony ul. Baranowskiej zostanie przebudowany.

W ogłoszonym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu zgłoszono osiem ofert, spośród których cztery mieszczą się w założonym na tę inwestycję budżecie. Wszyscy oferenci zadeklarowali skrócenie terminu robót budowlanych o ok. miesiąc. Obecnie trwa analiza złożonej dokumentacji.

Spółka chciałaby, aby prace rozpoczęły się jeszcze w tym roku, by nowa sala wraz z łącznikiem były gotowe w 2022 roku.