Ogrody deszczowe, pasaże wodne, niecki bioretencyjne – Poznań chce wykorzystywać wodę opadową

Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace związane z powstaniem ogrodów deszczowych, pasaży wodnych i niecek bioretencyjnych. W ten sposób miasto chce wykorzystywać ponownie wodę opadową zbierając ją z okolicznych budynków i terenów i wykorzystując do podlewania zaprojektowanej zieleni.

 

Konieczność odpowiedniego gospodarowania wodą opadową jest znana od lat, a w ostatnim czasie jest jednym z podstawowych działań w zakresie poprawy warunków środowiskowych w mieście i ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Pilotażowy program Miasta Poznań i spółki Aquanet ma sprawdzić możliwe rozwiązania w przestrzeni miejskiej. Wytypowano miejsca, w których możliwe jest wprowadzenie małej retencji i zagospodarowania przestrzeni zielenią. W ramach porozumień z miejscowymi radami osiedli, ostatecznie ustalono, że w projekcie wezmą udział lokalizacje: pomiędzy ul. Łukaszewicza i ul. Dmowskiego na Łazarzu, przy ul. Norwida na Jeżycach, przy ul. Gdańskiej na Śródce oraz na wybranym boisku szkolnym i w ogrodzie przedszkolnym.

Zastosowane będą różne metody. Pojawią się ogrody deszczowe, odwodnienia liniowe, niecki bioretencyjne oraz pasaże wodne, co pozwoli na przechwytywanie wody opadowej z okolicznych budynków i terenów, a następnie zasilanie nią zaprojektowanej zieleni w okolicy. Roślinność będzie dobrana tak, by poradzić sobie z okresowym zalewaniem oraz suszą.

Jak wyjaśnia Miasto, tego typu rozwiązanie pozwoli na złagodzenie efektów miejskiej wyspy ciepła, wsparcie środowiska naturalnego, a także uniknięcie powstawania kałuż. Całość ma także walory wizualno-edukacyjne.

Aktualnie najbardziej zaawansowane prace dotyczą obszaru pomiędzy ul. Łukaszewicza i Dmowskiego oraz terenu przy ul. Norwida. W obu przypadkach przygotowujemy się do zlecania projektu. Zakładamy, że prace polegające na zagospodarowaniu tych terenów rozpoczną się tegorocznej jesieni. Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują powstaniem nowych terenów zielonych, wraz z rozwiązaniami wykorzystującymi wody opadowe, które będą coraz popularniejsze w kolejnych inwestycjach miejskich. Wierzymy, że nasze działania zainspirują również mieszkańców do tworzenia elementów małej retencji we wspólnych przestrzeniach – wyjaśnia Weronika Sińska-Mikuła, kierownik oddziału ds. projektów śródmiejskich Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. 

Obecnie analizowane są potencjały kolejnych miejsc na realizację tego typu rozwiązań. Pod uwagę brane są m.in. Al. Marcinkowskiego – na odcinku od ul. 23 Lutego do ul. Solnej oraz na pl. Cyryla Ratajskiego. Działania na tych obszarach planowane są na kolejne lata, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie.