Kolejne łazarskie ulice objęte Strefą Płatnego Parkowania

Na kolejnych dziewięciu łazarskich ulicach pobierane będą opłaty za parkowanie. Postój pojazdów będzie płatny na tych ulicach, na których wykonane zostało niezbędne oznakowanie pionowe i poziome.

 

Aby na danej ulicy możliwe było pobieranie opłat w ramach strefy płatnego parkowania, oznakowanie ulicy musi być kompletne. Konieczne jest postawienie znaków drogowych informujących o miejscach płatnego postoju oraz wymalowanie oznakowanie poziomego na jezdniach.

Od 1 lutego płatne parkowanie obowiązuje na ponad 20 ulicach Łazarza. Od poniedziałku, 19 kwietnia, opłaty będą pobierane na kolejnych dziewięciu na tzw. Górnym Łazarzu.

Ulice objęte odpłatnością od 19 kwietnia:
Iłłakowiczówny, Wojskowa (od Wyspiańskiego do Grunwaldzkiej), Ułańska, Grottgera, Kossaka, Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Berwińskiego, skwer Focha oraz odcinek ul. Wyspiańskiego od ul. Jarochowskiego do ul. Reymonta.