Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Grochowskiej

W poniedziałek, 19 kwietnia, rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Grochowskiej. Będzie to kontynuacja prac prowadzonych w ubiegłym roku, które trzeba było przerwać z uwagi na warunki atmosferyczne. Całość będzie przebiegać etapami.

 

Drogowcy rozpoczną zaplanowane działania od robót rozbiórkowych oraz demontażu istniejących włazów i kratek ściekowych, po czym nastąpi frezowanie nawierzchni na całości skrzyżowania i rozpocznie się układanie nawierzchni bitumicznej na wewnętrznych pasach ul. Grunwaldzkiej. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Grochowskiej zostanie wyłączona.

W trakcie pierwszego etapu prac kierowcom poruszającym się w obie strony ul. Grunwaldzką na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Ostroroga zostaną udostępnione wyłącznie zewnętrzne pasy ruchu. Z kolei dojeżdżający do skrzyżowania z obu stron ul. Grochowską będą mieli po jednym pasie ruchu, służącym wyłącznie do skrętu w prawo (w ul. Grunwaldzką), bez możliwości jazdy na wprost oraz bez możliwości skrętu w lewo. Aby mogli kontynuować jazdę tą ulicą, wyznaczone zostaną nawroty na ul. Grunwaldzkiej, zlokalizowane na wysokości ul. Promienistej i Marszałkowskiej. Na obszarze objętym zmianami w organizacji ruchu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Na czas robót czasowo zamykane będą naprzemiennie przejścia dla pieszych przez ul. Grunwaldzką po obu stronach skrzyżowania z ul. Grochowską.

Po ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na wewnętrznych pasach ul. Grunwaldzkiej pokryje ona zewnętrzne pasy jezdni ul. Grunwaldzkiej przylegające do skrzyżowania z ul. Grochowską od strony zachodniej. W tym czasie kierowcy dojeżdżający ul. Grunwaldzką do skrzyżowania od strony stadionu, już od wysokości ul. Cześnikowskiej,  do dyspozycji będą mieli wewnętrzny pas ruchu służący do jazdy na wprost i skrętu w prawo. Pojazdom dojeżdżającym do skrzyżowania z przeciwnej strony umożliwiona zostanie jazda na wprost lewym, skrajnym pasem oraz skręt w prawo, w ul. Grochowską, prawym pasem.

W tym etapie ruch ulicą Grochowską od skrzyżowania z ul. Promienistą do ul. Grunwaldzkiej odbywać się będzie w obu kierunkach po jednym pasie jezdni zachodniej ul. Grochowskiej (z wyjątkiem dojazdu do posesji).

W ostatnim etapie nowa nawierzchnia bitumiczna pokryje zewnętrzne pasy jezdni ul. Grunwaldzkiej – od skrzyżowania z ul. Grochowską do okolic skrzyżowania z ul. Włodkowica. Na tym etapie prac uruchomione już zostanie przejście dla pieszych przez ul. Grunwaldzką, po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Grochowską. Kierowcy jadący ul. Grunwaldzką w stronę stadionu będą mieli do dyspozycji wewnętrzny pas ruchu, służący do jazdy na wprost i skrętu w prawo, w ul. Grochowską. Poruszającym się w przeciwnym kierunku, przed skrzyżowaniem pozostawione zostaną dwa skrajne pasy: prawy – do skrętu w ul. Grochowską, lewy – do jazdy na wprost, bez możliwości skrętu w lewo.

W tym etapie ruch ulicą Grochowską od skrzyżowania z ul. Promienistą do ul. Grunwaldzkiej odbywać się będzie w obu kierunkach po jednym pasie jezdni wschodniej ul. Grochowskiej (z wyjątkiem dojazdu do posesji).

Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, wszystkie prace związane z układaniem nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Grochowską zakończą się w przyszłym tygodniu, a na kolejne dni zaplanowano wykonywanie pętli indukcyjnych, regulację kratek ściekowych, montaż zestawów naprawczych na włazach oraz wprowadzenie oznakowania poziomego.