Dla bezpieczeństwa, komfortu i poprawy ruchu – ośmiu chętnych do wybudowania ścieżki rowerowej i chodnika na ul. Złotowskiej

Ośmiu chętnych zgłosiło się do przetargu na wykonawcę budowy nowej drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Złotowskiej.

 

Inwestycja, na którą czekają mieszkańcy obejmie odcinek od ul. Rezedowej do ul. Miastkowskiej – łącznie ok. 1,7 km. Obecnie jest tam jedynie nieutwardzone pobocze, po którym poruszają się zarówno piesi jak i rowerzyści. Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem powstaną po południowo-wschodniej stronie ulicy i zostaną połączone z istniejącą infrastrukturą pieszo-rowerową.

Na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej ścieżka dla pieszych i dla rowerów będą rozdzielone, z kolei od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej wybudowany będzie wspólny ciąg pieszo-rowerowy.

W ramach inwestycji powstanie także kanalizacja deszczowa na fragmencie od ul. Owczej do ul. Perzyckiej. Zmiany czekają także pasażerów – przebudowane zostaną przystanki autobusowe, które zyskają nowe wiaty i elementy małej architektury.

Wzdłuż ogródków działkowych, między przystankami „Złotowska/Działki” i „Owcza” planowane są miejsca wypoczynku z ławkami. Zamontowane będą także stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort pieszych i rowerzystów. Usprawni także ruch rowerowy nie tylko na Ławicy, ale także ze Skórzewa do Poznania.

W przetargu ogłoszonym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie zgłoszono osiem ofert, spośród których trzy mieszczą się w założonym na ten cel budżecie. Spółka chciałaby, aby drogi powstały jeszcze w tym roku.