Poznań z nowym programem zdrowotnym w ramach profilaktyki osteoporozy

Miasto Poznań zrealizuje nowy program zdrowotny związany z wczesnym wykrywaniem osteoporozy u poznanianek. Decyzję w tej sprawie przegłosowali dziś miejscy radni.

 

Program ma charakter profilaktyczny, a jego celem jest jak najwcześniejsze wykrywanie osteoporozy u kobiet 50+, które mieszkają w Poznaniu. Zapewni łatwiejszy dostęp do badań i pomoże w kształtowaniu prawidłowych nawyków.

Jak podkreśla Jacek Jaśkowiak, profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób jest jednym z najważniejszych narzędzi w walce z nimi.

Program skierowany jest do kobiet po 50. roku życia, ponieważ jak wskazują statystyki, najczęściej dotyka kobiet po menopauzie. Według szacunku, w latach 2021-2023, czyli w czasie trwania programu, zagrożonych osteoporozą będzie prawie 27 tysięcy kobiet. Program zakłada pomóc ok. 3 tysiącom z nich.

Zgodnie z założeniami, do programu kwalifikują się kobiety po 50. roku życia, które są na stałe lub czasowo zameldowane w Poznaniu i tu rozliczają podatki. Uczestniczki nie mogą również mieć przeciwwskazań do badania gęstości kości.

W czasie badań diagnostycznych specjalista oceni bezwzględne 10-letnie ryzyko złamania. Jeśli będzie ono wysokie, zostanie wykonana densytometria szyjki kości udowej. Po uzyskaniu wyników badań lekarz przekaże pacjentkom rekomendacje, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości – kobiety będą informowane o konieczności i możliwości wykonania uzupełniających badań. 

Działania edukacyjne przyniosą korzyść zarówno uczestniczkom programu, jak i ich rodzinom. W programie znalazły się wykłady na temat profilaktyki tej choroby dla wszystkich poznanianek i poznaniaków, zwłaszcza tych, którzy już skończyli 50 lat. Będzie można dowiedzieć się, jak zredukować ryzyko zachorowania, jak się odpowiednio odżywiać, ćwiczyć czy rehabilitować.

Program będzie realizowany przez podmiot wyłoniony przez Miasto Poznań w drodze konkursu ofert.

Program jest zaplanowany na lata 2021-2023, ale w zależności od decyzji Rady Miasta Poznania i posiadanych zasobów finansowych może być kontynuowany dłużej. Na jego realizację Miasto Poznań przeznaczyło kwotę 900.000 zł (300 tys. zł rocznie).