Radni przyjęli zmiany w biletach ZTM Poznań dla rodzin wielodzietnych

Poznańscy radni przyjęli zmiany w zakresie taryfy biletowej ZTM Poznań. Oznacza to, że już od czerwca rodziny wielodzietne będą mogły skorzystać z kolejnej atrakcyjnej oferty.

 

Do tej pory rodziny z czwórką lub więcej dzieci mogły kupować bilet całoroczny (na 366 dni) w cenie 120 złotych (na wszystkie strefy). Rada Dużej Rodziny, w oparciu o sugestie i wnioski samych rodzin, zwróciła się z apelem o utworzenie dodatkowej oferty, podobnej do tej dla Seniorów, czyli bilet kwartalny (więcej na ten temat pisaliśmy na naszym portalu tutaj).

Dziś radni przegłosowali uchwałę wprowadzającą zmiany. Bilet na 90 w taryfie 4+ będzie można zakupić w cenie 30 złotych już od 1 czerwca 2021 roku. Początkowo projekt przewidywał cenę 40 złotych, proporcjonalnie do biletu rocznego, jednak po poprawce zgłoszonej w czasie prac komisji, cena została obniżona.

Bilet 4+ przysługuje rodzicom i dzieciom z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci:
– w wieku do 18. roku życia,
– lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki,
– lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji.