Pięciu chętnych na przebudowanie ul. Kaczmarka

Pięć ofert wpłynęło w przetargu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie na budowę odcinka ul. Kaczmarka na poznańskich Podolanach.

 

Inwestycja obejmie ok. 200-metrowy odcinek między ul. Omańskowską a skrzyżowaniem z ul. Drwęskiego. Obecnie jest to droga gruntowa. Nowa nawierzchnia będzie wykonana z kostki brukowej, która ułożona będzie zarówno na jezdni, jak i chodnikach i zjazdach do posesji.

W ramach prac wykonane zostanie oświetlenie drogowe i powstanie kanał technologiczny. Pobocze zostanie zagospodarowane. By kierowcy nie rozpędzali się zbytnio na prostej drodze, zamontowane zostaną progi zwalniające, co ma zapewnić z jednej strony zapewnić większe bezpieczeństwo, z drugiej zapewnić odpowiedni komfort okolicznym mieszkańcom.

Do ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie przetargu zgłosiło się pięć chętnych podmiotów. Cztery z ofert mieszczą się w założonym na ten cel budżecie. Wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie 100 dni od dnia podpisania umowy na realizację wszystkich robót budowlanych i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Inwestycja ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także wzrost walorów estetycznych.