Wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej już bez przęseł. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem

Zniknęły stare przęsła wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej. Obiekt był już w bardzo złym stanie technicznym i w jego miejsce powstanie nowy, który ma być gotowy jeszcze w tym roku.

 

Wiadukt w ciągu ul. Gołężyckiej był już w bardzo złym stanie technicznym i wymagał gruntownej przebudowy. Inwestycja obejmuje wymianę płyty pomostowej wraz z elementami konstrukcji stalowej oraz remont podpór. Nowy obiekt będzie miał również odpowiedni system odwodnienia, a skarpy zostaną umocnione.

Na jezdni i chodnikach będzie ułożona nowa nawierzchnia. Pojawią się również nowe bariery, poręcze, osłony przeciwporażeniowe oraz oświetlenie.

Prace rozpoczęły się w połowie marca i jak zapewnia spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano już niemal wszystkie prace rozbiórkowe. Gotowe są także fundamenty i podparcia przęseł, roboty przy podporach, a nawierzchnia na dojazdach do wiaduktu została sfrezowana. Zanim zdemontowano przęsła, wykonano także wszelkie prace na nich, w tym m.in. usunięto bariery, poręcze, oznakowanie czy kapy chodnikowe. Usunięto także kolizję energetyczną.

Same roboty rozbiórkowe nad czynnymi liniami kolejowymi z trakcją były sporym wyzwaniem. Poszczególne przęsła były zdejmowane w całości za pomocą dźwigu w godzinach nocnych, w krótkich odcinkach czasu, wyznaczanych przez PKP. Rozbierano je na części już poza terenem kolejowym – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz jego trwałości, a także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.