Tramwaj na dworzec Poznań Wschód, żłobki i zieleń – o czym rozmawiano podczas spotkania z osiedlem Główna?

W czwartkowe popołudnie odbyło się spotkanie prezydenta Poznania z mieszkańcami osiedla Główna. Wiele czasu poświęcono na kwestie związane z możliwością budowy trasy tramwajowej na Dworzec Wschodni i poprawy infrastruktury komunikacyjnej w okolicy. Mieszkańcy zgłosili także problem m.in. z małą liczbą miejsc w placówkach oświatowych dla najmłodszych.

 

Podobnie jak inne spotkania tego typu, także i wczorajsze odbyło się w formie zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Jedną z kwestii, która wzbudzała największe zainteresowanie była możliwość budowy trasy tramwajowej na Dworzec Poznań Wschód. Zarówno prezydent jak i dyrektor ZTM, Jan Gosiewski podkreślili, że to kwestia bardzo istotna także dla miasta. Zwrócili uwagę na rolę transportu zbiorowego w zakresie mobilności mieszkańców. Szczególnie ważne jest połączenie z Poznańską Koleją Metropolitalną, dzięki czemu możliwe będzie zmniejszenie natężenia ruchu kołowego w mieście, a jednocześnie odciążenia dworca Poznań Główny. Pasażerowie mogliby korzystać z dworca Poznań Wschód i przesiadać się na komunikację miejską zamiast dojeżdżać do dworca głównego.

„Temat tramwaju łączącego Zawady z osiedlem Główna traktujemy bardzo poważnie. Znajduje się on wśród projektów, o których dofinansowanie zamierzamy starać się w ramach rozpoczętej w tym roku perspektywy unijnej. Przygotowujemy się do ogłoszenia konsultacji społecznych. Myślę, że rozpoczną się one w trzecim kwartale tego roku” – poinformował Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

W czasie spotkania poruszono także kwestię zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Główna. To kwestia związana także z wątkiem możliwej trasy tramwajowej, ponieważ obecnie na przeszkodzie w sadzeniu drzew przy jezdni stoi infrastruktura podziemna.

„Jeżeli w konsultacjach społecznych zarekomendują Państwo koncepcję zakładającą przebieg tramwaju wzdłuż ul. Główna, zmierzymy się nie tylko z budową tej trasy, lecz również przebudową infrastruktury, także podziemnej. To dodatkowa szansa na rewaloryzację całej ulicy, a nawet modernizację Rynku Wschodniego. To patrząc perspektywicznie, daje też szansę na dodatkową zieleń na osiedlu. Oczywiście, jeśli będzie możliwość sadzenia drzew bez uszczerbku dla infrastruktury, będziemy otwarci na takie rozwiązania dużo wcześniej” – tłumaczył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Mieszkańcy poruszyli także kwestie żłobków dla dzieci w okolicy. Wskazano na stały rozwój osiedla, również o osoby z małymi dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Jak wyjaśniła Agnieszka Gaczkowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Główna, dotychczas w najbliższej okolicy działały niepubliczny żłobek i przedszkole. Właściciel zrezygnował z działalności żłobka, przez co rodzice zostali z wypowiedzonymi umowami i brakiem opieki nad dziećmi w okolicy.

Prezydent Jaśkowiak przyznał, że Miasto jest świadome rozwoju osiedla i zapotrzebowania na placówki oświatowe i zapewnił, że sprawa zostanie przeanalizowana, by zapewnić jak najlepsze rozwiązanie sytuacji dla dzieci i ich opiekunów.

W czasie spotkania mieszkańcy pytali także o wiaty przystankowe na terenie osiedla. Obecnie wiele przystanków jest bez nich lub są w złym stanie, przez co pasażerowie nie mają jak np. schronić się przed wiatrem czy deszczem. Zadanie związane ze stawianiem wiat realizowane jest przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

“Chcę potwierdzić, że temat wiat jest w toku realizacji. Roczny plan, który MTP są zobligowane co roku przedstawić do zatwierdzenia Zarządowi Transportu Miejskiego, jest opracowywany i analizowany pod kątem ruchu pasażerskiego. Na terenie osiedla Główna w tym roku również zostaną wymienione wiaty” – zadeklarował Bartosz Zeidler, dyrektor City Marketing.